Äldre ”stjäl” inte anställningar från unga
Nyheter | MYT
Foto: Colourbox

Äldre ”stjäl” inte anställningar från unga

Arbetslösheten bland unga skulle inte minska om fler gick i pension. Föreställningen att äldre som stannar kvar i arbetslivet gör det svårare för unga att få jobb är felaktig, visar en ny rapport.

Publicerad 2015-02-19

”Fler äldre på arbetsmarknaden försvårar inte ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Detta är arbetsmarknadsekonomer så gott som eniga om”, skriver Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och biträdande chef vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, i rapporten Ungdomsarbetslösheten går inte att pensionera bort.

Det är lätt att tro att summan av antalet anställningar är konstant, men så är inte fallet. Det finns inte ett givet antal arbetsuppgifter för arbetskraften att dela på. Tvärt om är det så att antalet anställningar ökar när den tillgängliga arbetskraften ökar.
Det betyder alltså att det inte är fler personer som ska dela på samma anställningar när arbetskraften utökas med nya grupper. Det har bevisats flera gånger, inte minst på sjuttiotalet när en stor del av kvinnorna gav sig ut på arbetsmarknaden för första gången.
I städer med stor inflyttning eller länder med stor invandring har man också kunnat se att antalet anställningar har ökat i takt med att arbetskraften ökat.
Arbetsgivarna blir mer benägna att skapa nya typer av tjänster och rekrytera mer personal om de har gott hopp om att hitta någon som passar för tjänsten.

”Eftersom det rimligen är lättare att hitta en lämpig kandidat om det finns fler personer i arbetskraften, fler som söker ett arbete, och eftersom lönen blir lägre om många söker arbete, blir det lönsamt att skapa fler jobb; det skapas fler arbetstillfällen om arbetskraften är större.”

Att beskylla äldre som vill stanna kvar i arbetslivet för att de står i vägen för unga som vill in är alltså orättvist.

Det är inte heller så att unga har svårt att få jobb just på grund av sin ålder, menar Anders Forslund. Ungdomar tenderar visserligen att vara arbetslösa oftare än äldre, men däremot är det betydligt färre unga än äldre om är långtidsarbetslösa. Och när arbetslösheten blir ett problem för vissa unga så beror det mindre på deras ålder och mer på deras bristfälliga utbildning, skriver Anders Forslund i rapporten.

Här kan du läsa hela Ungdomsarbetslösheten går inte att pensionera bort

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas