Nyheter

Äldreomsorgen ska få bättre chefer

Regeringen vill förstärka kompetensen hos chefer i äldreomsorgen. 100 miljoner satsas under de kommande tre åren.

Publicerad 2012-10-25

Det blir Socialstyrelsen som får i uppdrag att upphandla en ledarskapsutbildning för enhetschefer inom kommunalt och enskilt bedriven äldreomsorg.

Upphandlingen ska göras hos universitet och högskolor och bygga på Socialstyrelsens förslag på en ledarskapsutbildning.

Socialstyrelsen ska även följa upp resultatet, genom att årligen lämna en lägesrapport till regeringen. En slutrapport ska vara klar senast den 16 maj 2016.

Från stimulansmedlen

Pengarna – 100 miljoner under 2013-2015 – hämtas ur anslaget ”Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken för att öka kompetensen inom äldreområdet”.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Så går arbetet

Socialstyrelsens lägesrapporter om hur chefssatsningen går ska lämnas

  • december 2013
  • maj 2014
  • maj 2015
Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas