Nyheter

Äldres sjukvård debatteras

Samordnade team som kommer hem till multisjuka äldre, eller samma rätt att vistas på sjukhus som alla andra?

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-10-11

Det måste till nya ersättningsmodeller som uppmuntrar samordnade helhetslösningar och kontinuitet, i stället för att som idag ge mer ersättning ju fler enstaka insatser som görs, skriver tre debattörer i Svenska Dagbladet under rubriken Äldre skickas runt i vården när helhetssyn saknas.

”Vård i hemmet, med omsorg och specialistinsatser som samordnats på ett effektivt sätt, är ofta bäst för de allra sjukaste. En metod som visat sig framgångsrik är att mobila team med personal från till exem­pel hemtjänst och primärvård, som känner patienten, gör regelbundna hembesök och på ett smidigt sätt kan involvera specialiststöd när det ­behövs. Detta minskar behovet av sjukhusinläggningar och sparar stora resurser.” skriver debattörerna Göran Stiernstedt, tidigare samordnare av sjukvårdens resursutnyttjande, Dag Norén, konsult inom samordnad vård och omsorg och Peter Graf, vd för vårdbolaget Tiohundra AB i Norrtälje i SvD.

Inte så enkelt

Men varför utgår författarna ”från att de mest sjuka, äldre patienternas vårdnivå inte avgörs av sjukdomens svårighetsgrad och behandlingsbehov, utan av ålder?” frågar sig läkaren Elisabeth Fernell nu i ett svar under rubriken Även de äldsta har rätt till vård på sjukhus.

Elisabeth Fernell lyfter istället fram neddragningarna av vårdplatser inom geriatriken som ett problem.

”Patientlagen måste gälla också de äldsta. Sjukvård på sjukhus måste få vara en möjlighet och rättighet när sådan vårdnivå behövs – också för de äldsta och sjuka!” skriver hon i Svenska Dagbladet.

Läs hela debattartiklarna här Äldre skickas runt i vården när helhetssyn saknas och här Även de äldsta har rätt till vård på sjukhus

 

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-10-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas