Almedalen slut: ”Viktiga besked och horribla uttalanden”
Nyheter | Summering

Almedalen slut: ”Viktiga besked och horribla uttalanden”

Årets upplaga av Almedalen går i mål på söndagen. SPF Seniorerna har gjort viktiga insatser, enligt samhällspolitiske chefen Martin Engman.

Jan Arleij
Publicerad 2016-07-10

Martin Engman har varit på plats i Visby längst av alla. Både under årets Almedalsvecka, men också sett över antalet upplagor av denna världens största politiska mötesplats.

Ett intryck från olika bedömare av Almedalen 2016 är att äldrefrågorna har fått en plats i skymundan. Ett annat är att samverkan mellan olika aktörer har präglat en hel del av seminarieutbudet.

SPF Seniorernas enskilt största aktivitet utgör ett exempel på det senare.

– Vi skapade ett helt nytt forum genom heldagsarrangemanget Tillgänglighetsarenan där vi och andra med intresse för tillgänglighet i utomhus- och inomhusmiljö fördjupade kunskapen och engagemanget och även ställde ansvariga till svars.

Tungt uttalande

På ett av seminarierna under Tillgänglighetsarenan gavs ett av veckans bättre besked, enligt Martin Engman:

– Ja, ett mycket viktigt uttalande ur SPF Seniorernas synvinkel gjordes av arbetsmarknadsutskottets ordförande som sa att vi inte får göra avkall på tillgänglighetskrav bara för att vi nu behöver bygga väldigt många nya bostäder.

Bra av Hägglund

Martin Engman välkomnade också särskilt ett uttalande från pensionsgruppens processledare Göran Hägglund.

– Ett gott argument kom fram under ett seminarium när Göran Hägglund sa ”Att alla inte kan jobba ens till dagens pensionsålder kan inte vara skäl att avstå från att höja pensionsåldern.”

Almedalen slog åter rekord med över 3 700 evenemang. Hur ser du på det relativt låga antalet äldrepolitiska seminarier och evenemang med seniorperspektiv?

– Men Almedalsveckan handlar egentligen inte om kvantitet. Den handlar om att rätt personer möts av budskap som är relevanta för dem. Årets politikervecka innehöll faktiskt en bredd av seniorrelevanta frågor och dessa uppmärksammades av forskning, intressegrupper, opinionsbildare och beslutsfattare.

I programmet fanns ett antal seminarier om seniorers vård och omsorg, boende, hälsa och säkerhet.

SPF Seniorerna har varit på plats i Visby med förbundsledningen genom förbundsordförande Christina Rogestam, vice ordförande Rune Kjernald, generalsekreterare Peter Sikström, biträdande generalsekreterare och kommunikationschef Stina Nordström, och så Martin Engman. Dessutom har förbundets sakkunnige i bostadsfrågor Fredrik von Platen varit aktiv på flera seminarier.

Hur har ni jobbat från förbundsledningens sida?

– Vi lyfte frågor och perspektiv som är viktiga för seniorer genom att medverka i andras panelsamtal och delta på andras aktiviteter. Dessutom medverkade vi i privata rundabordssamtal och bilaterala möten.

Hur har det gått?

– I korthet – vi har haft framgång genom en planerad och vass medverkan, tycker jag.

Att företrädare för seniorperspektivet måste finnas på plats i Almedalen framkommer då och då med stor tydlighet, konstaterar SPF Seniorernas samhällspolitiske chef:

– Ett av veckans mest ogenomtänkta uttalanden gjorde en forskare då han sa att en åldrande befolkning utgör en lika stor utmaning som antibiotikaresistens eller klimatkrisen.

Du låter upprörd.

– Ja, att vi blir fler äldre, och allt friskare äldre, är ju positivt och en möjlighet. Då blir det horribelt att dra parallellen till människosläktets överlevnad på grund av smittspridning och klimathot! Det är vanskligt med jämförelser. De måste göras med större omsorg.

Du som varit med i Almedalen i olika roller under närmare 20 års tid – hur skulle du karaktärisera årets upplaga?

– Almedalsveckan har varit samma goda plats för möten, fördjupning och förståelse. Något som Sverige mår bra av och behöver mer av.

– Migrationens effekter har varit närvarande i samtalen. Sen så här mitt i mandatperioden har aktiviteter av näringsliv och intresseorganisationer varit mer påtaglig än under valåren.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-07-10
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas