Nyheter | SPF Kongress | Bildspel

Arbetet fortskrider

Grisar kan flyga. Det stod klart på SPFs kongress, där pensionsskattekalkylatorns ballonggris steg till väders.

Publicerad 2014-06-13

Kongressen i Jönköping har hittills bjudit på en hel del, men ännu återstår viktiga punkter. Under fredagen tas definitiva beslut om förbundets nya stadgar. Även motioner från medlemmar, föreningar och distrikt behandlas.

Se ”filmen” med bilder från kongressarbetet på Elmia i Jönköping. Fotograf Kajsa Juslin.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.