Nyheter | Kalkyl

Asylinvandring minskar risk för bromsen

Asylinvandringen under 2015 stärker pensionssystemet. Men pensionsökningar blir lägre. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2016-04-18

Pensionsmyndigheten har i rapporten ”Asylinvandringens ekonomiska effekter på pensionssystemet” analyserat 2015 års asylinvandring för två delar av pensionssystemet:

· inkomstpensionen

· grundskyddet i form av förmåner som garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Lönesumman växer

Pensionsmyndigheten har räknat ut att lönesumman växer vilket förstärker inkomstpensionssystemet med 70 miljarder fram till 2100.

– Det minskar risken att vi behöver använda den så kallade balanseringen eller bromsen i systemet. Det är också en effekt vi kommer att se redan på kort sikt, säger Ole Settergren, chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning.

130 kronor mindre

Men då invandrare i genomsnitt har lägre löner än inrikes födda när de får jobb så påverkas genomsnittsinkomstens utveckling negativt.

– Eftersom genomsnittsinkomstens utveckling används för att räkna om inkomstpensioner och inkomstpensionskonton kommer även pensionernas utvecklingstakt påverkas negativt. Vi talar om storleksordningen 130 kronor i månaden år 2040 för en vanlig pensionär, säger Ole Settergren.

De pensionärer som har låg inkomstpension kommer inte att påverkas, eftersom beräkningen av både garantipension och äldreförsörjningsstöd görs utifrån prisbasbeloppet och inte inkomstindex.

Dyrare med grundskydd

Statsbudgetens utgifter för garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg kommer att öka, under perioden 2017-2100 med 150 miljarder kronor.

– Eftersom invandrarnas livsinkomster förväntas vara betydligt lägre än övrigas kommer deras inkomstgrundade pensioner att behövas fyllas ut med grundtrygghetsförmåner, säger Ole Settergren.

Osäker prognos

Rapporten som presenterade i fredags bygger på många antaganden och därför är resultaten osäkra, understryker Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm i rapportens förord.

– Ett problem med att göra den typ av beräkningar vi presenterar i rapporten är att de kräver antaganden om framtiden. En framtid vi vet mycket lite om. Vi brukar vara noga med att nämna att det enda vi kan vara säkra på är att våra antaganden kommer att visa sig vara felaktiga.

Komma i arbete

Dessutom fokuserar rapporten enbart på pensionssystemet, inte på samhällsekonomin.

Den enskilt viktigaste faktorn för hur det till slut verkligen blir är hur snabbt de asylsökande kommer i arbete, betonar myndigheten i rapporten.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-04-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas