Nyheter

Åtta nya namn i SPFs styrelse

Publicerad 2011-03-08

Beskeden från valberedningen har dröjt längre än inför kongressen i Örebro för tre år sedan. Planerna att gå samman med SPRF har bidragit till det, eftersom ett samgående skulle ha medfört att ett antal SPRF-are skulle ha tagit plats i en ny förbundsstyrelse.

I och med det färska beslutet att definitivt avblåsa arbetet med att förbereda ett samgående med SPRF, konsoliderat under förra veckans distriktsordförandekonferens i Stockholm, kan valberedningen nu leverera ett renodlat SPF-förslag.

Det är kongressen i Ronneby i juni som avgör om valberedningens förslag blir verklighet.

Här är valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse
:

Förbundsordförande: Karl Erik Olsson (omval)
Förste vice ordförande: Karl-Erik Axelsson (omval)
Andre vice ordförande: Ingela Lindberger (nyval, ledamot under 2008-2011)

Övriga ledamöter:

Kjell Holmlund, Skåne (omval)
Maritta Selin, Västernorrland (omval)
Kjell GG Johansson, Blekinge (nyval)
Kjell Skålberg, Jönköping (nyval)
Inger Ingesson, Norrbotten (nyval)
Inger Nyberg, Dalarna (nyval)
Eva Sahlin, Stockholm (nyval)
Inga-Lott Thörnell, Halland (nyval)
Sonja Åneman, Uppsala (nyval)

Håkan Omberg, Sörmland, nominerades också till nya förbundsstyrelsen, men har nyligen tackat nej av personliga skäl. Valberedningen återkommer med ett nytt förslag framöver.

De lämnar över
De ledamöter som lämnar SPFs förbundsstyrelse är förbundets andre vice ordförande Margareta Sterner och ledamöterna Inga Davidson-Friberg, Gudrun Järbur, Lars Stenbäck, Ulla-Britt Wahl, Astor Wikström och May Öberg.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Hallå där, valberedningens ordförande…

…Bengt Englund – är du nöjd med den nya styrelsen?
– Mycket nöjd. Men det är kongressen som beslutar. Valberedningen föreslår, och med förslaget är jag mycket nöjd.

Vilka har varit de viktigaste kriterierna för valberedningen när ni har valt ut personerna att leda och företräda SPF?
– De är många. Vi har tagit hänsyn till ålder, yrkesverksamhet, SPF erfarenheter, att de inte är ja-sägare utan har egna åsikter, att de har visat att de kan stå vid fattade beslut, är idérika, och mycket annat. Vi har läst deras CV väldigt noga. De valberedare som bor i närheten av kandidaterna har stämt av deras sociala och ekonomiska leverne. Bland mycket annat.

Vad betyder regional fördelning, alltså att styrelsens ledamöter kommer från olika delar av landet?
– Vi har försökt tillgodose det, liksom balansen mellan män och kvinnor.

Vad bedömer du och valberedningen vara den föreslagna styrelsens främsta styrka?
– De uppvisar en mycket stark enighet och är mycket glada människor. Lättpratade, har mycket god kunskap och är energiska.

Har ni i valberedningen haft lätt eller svårt att komma överens?
– Att komma överens har varit lätt. Men tro då inte att vi inte har haft olika åsikter. Vi har stött och blött våra uppfattningar tills vi varit mogna att fatta beslut.

Valberedningen har haft tre sammanträden på förbundskansliet i Stockholm. Man har haft mängder med mejl-, brev- och telefonkontakter. Arbetet påbörjades i början av 2009.
– Personligen har vi lärt känna nuvarande styrelse mycket bra. Jag tycker det har varit en trevlig uppgift, säger Bengt Englund.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas