Nyheter

Avslöjandena kan förändra demensvården

Publicerad 2011-06-23

I Luleå misstänkte personalen övergreppen mot en dement kvinna. En 80-årig manlig boende togs på bar gärning, vid olika tillfällen, men trots detta gjordes ingen anmälan. Man hade ingen vana att anmäla sina ”kunder”, sa ansvariga i programmet.

Den dementa kvinnans make fick inte veta vem den misstänkte mannen var. Varken maken eller dottern visste att mannen fortfarande bodde kvar intill kvinna, inte ens nio månader senare, när rättegången inleddes, visste de att mannen bodde kvar.  Skälet som ansvariga angavs var, ”vi kan inte bryta mot sekretesslagen”.

I maj åtalades mannen för sexuella tvång, utnyttjande och våldtäkt. Mannen ska nu genomgå en stor rättspsykiatrisk underökning. Rättegången återupptas senare i sommar.

Luleå kommun har själva utrett övergreppen och kallar dem ”sexuella närmanden”, man har också rapporterat det som en enstaka händelser.

Kommunens agerande upprör Linda Moestam som i programmet vittnar om att hon såg mannen penetrera kvinnan med sina fingrar och tillfredsställa sig själv. Hon anser sig ha bevittnat en våldtäkt, och tycker kommunen förringar ärendet och inte tagit lärdom genom att diskutera och öka kunskapen bland personalen. Kommunen har inte tagit kontakt med henne.

Kommunen har nu skickat sin rapport till Socialstyrelsen och avvaktar svar.

Reportern Agneta Bernárdzon berättar att hon efter reportaget fick tips om flera liknande situationer i andra kommuner. Hon säger att det verkar som att ansvariga inom äldreomsorgen inte insett att de ska agera.  Att de reagerade först när de såg reportaget på Uppdrag granskning.

I ett annat program avslöjades samma reporter att dementa låstes in utan tillsyn. Personalen slog larm, om vad de möttes av på morgonen. Ångestfyllda, oroliga gamla som uträttat sina behov i korridoren.
– Det skulle bli ramaskri om man inom barnomsorgen lämnade barn och personalen gick därifrån, sa Elisabeth Marklund, som tillsammans med Elisabet Swillis lämnade in ett medborgarförslag om att kommunen måste öka bemanningen.

Hon tycker det är skamligt att dementa, som själva inte kan berätta hur det känns att vara ensamma och inlåsta, behandlas så här.

De ansvariga i programmet hade svårt att medge att det inte är god vård när personalen inte räcker till. 

Avslöjandet väckte en stor debatt och en vecka efteråt gjort Socialstyrelsen en tillsyn av boendet i Piteå. Kritiken var svidande ”Viken är inte ett tryggt boende”.

Socialstyrelsen genomförde därefter en hemlig natträd i 48 kommuner, på 98 demensboende. De fann att sju av tio boende hade låsta avdelningarna och att de dementa lämnades ensamma kortare, eller längre stunder.

I debatten höjdes allt fler röster för högre bemanning nattetid. Men äldreminister Maria Larsson slog ifrån sig och hänvisade till kommunernas ansvar.

I Piteå gick man emot Socialstyrelsen, och satte inte in fler personal nattetid så länge de anhöriga gav bifall. Piteå kommun fick då vitesförläggande på en miljon kronor och krav på vidta åtgärder senast 31 maj.

I riksdagen debatterades frågan och en majoritet ville ha riktlinjer för bemanning för demensvården. Maria Larsson ändrade nu inställning och bad om en vägledning från Socialstyrelsen.

Av de 94 inspekterade boendena fick 64 kritik. 39 boenden har vidtagit åtgärder. Socialstyrelsen har gjort återkommande inspektioner på de andra och ställt nya krav, berättar Uppdrag granskning.

Piteå har tillsatt 27 nya tjänster och slutat låsa dörrar på demensboendet. Men socialchefen tycker det blivit sämre. Han anser att risken för tillbud för äldre har ökat och att det är otryggare idag, då utomstående kan ta sig in.

Undersköterskorna som anmälde i Piteå håller med om att det är otryggare då dörrar är olåsta när personal måste ner till våningen under.
– Äldreomsorgen har sänkt bemanningen i så många år. Det tar tid att bygga upp till en god bemanning, säger Elisabeth Marklund och Elisabet Swillis.

I Stockholm har kommunen skjutit till extra pengar till demensvården men utspritt på x-antal boende  blir det inte många timmar personal per avdelning.

Ylva Bergman
ylva.bergman@veteranen.se

Se programmet:
http://svtplay.se/v/2462199/uppdrag_granskning/vad_hande_sen_-_del_4_av_10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas