”Bara var femte undernärd får rätt behandling”
Nyheter | Omsorg | Äldreomsorg
Foto Colourbox

”Bara var femte undernärd får rätt behandling”

Det finns en lång rad saker man kan göra om man på allvar vill bekämpa undernäringen hos äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-17

Det skriver Chatrine Pålsson Ahlgren, distriktsordförande för SPF Seniorerna i Kalmar län, i en debattartikel i lokala Barometern.

– I kommunerna i Kalmar län varierar kvaliteten på måltider och måltidsmiljön mycket. Det konstaterade vi i den omfattande undersökning som SPF Seniorerna avslutade i år och som omfattade minst ett boende i varje kommun i Kalmar län.

”Oacceptabelt”

Det betyder att synen på hur viktig maten är för äldre varierar. Något som är oacceptabelt, menar Chatrine Pålsson Ahlgren.

– Undernäringen är utbredd och den leder till en lång rad allvarliga följder för den äldre människa som är drabbad. Sämre svar på behandling, sämre livskvalitet, längre vårdtider och förtida död.

Tillkommer också stora samhällskostnader.

Felsyn

Problemet är att undernäring ofta ses som en ”naturlig” följd av sjukdom och åldrande och därmed något som inte kan påverkas, men det är fel, fortsätter Chatrine Pålsson Ahlgren.

– Undernäring går att behandla, ofta framgångsrikt om rätt resurser sätts in i tid. Att servera godare mat för att komma åt problemet räcker tyvärr oftast inte. Behandling av undernäring måste ses som en integrerad del av medicinsk behandling där god och näringsrik mat kompletteras med andra insatser.

Ingen effekt

Socialstyrelsen har understrukit detta genom en föreskrift som tydliggör kommunernas ansvar.

– Men tyvärr går det inte se några effekter av föreskriften i den granskning vi genomfört, skriver Chatrine Pålsson Ahlgren.

– Under 2016 och 2017 gjordes i genomsnitt cirka 100 000 riskbedömningar per år i landets kommuner. Det är alldeles för få. Våra beräkningar visar att det borde göras 3-4 gånger fler och när de väl görs sätts sällan rätt åtgärder in. Det innebär att inom äldreomsorgen får bara var femte person med risk för undernäring rätt behandling.

Det här kan göras

Sverige behöver en kraftsamling med åtgärder av kommuner, landsting och regeringen, menar Chatrine Pålsson Ahlgren. Det här bör göras:

  • Ställ kvalitetskrav avseende nutritionsomhändertagande i avtal med vård- och omsorgsutförare.
  • Skapa fler dietisttjänster i kommuner och landsting som ingår i en sammanhållen vårdkedja.
  • Öka grund- och fortsättningsutbildningen inom nutrition inom alla yrkesgrupper inom vård och omsorg.
  • Ge mer utrymme för personalen att vara ett stöd vid måltiden.
  • Utveckla förbättrade systemstöd och inför nationella kvalitetsmål för nutrition.
  • Genomför en nationell uppföljning av Socialstyrelsens föreskrifter.
Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas