Forskare: Barn och unga kostar mer än äldre
Nyheter | Demografi
Foto: Colourbox

Forskare: Barn och unga kostar mer än äldre

Det är inte den åldrande befolkningen som är huvudposten när kommunerna och regionerna har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det menar tre forskare vid Örebro universitet.

Jan Arleij
Publicerad 2020-01-30

De kostnadsökningar som kan relateras till en åldrande befolkning ligger i stället huvudsakligen framför oss, skriver de tre i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

– Om SCB:s senaste befolkningsprognos kombineras med Sveriges kommuner och regioners kostnadsmallar så kommer det ”demografiska kostnadstrycket” från de äldsta i Sverige år 2028 att ha ökat med cirka 50 miljarder kronor jämfört med 2018.

Det är påtagligt mycket mer än ökningen som skedde mellan 2008 och 2018, då det demografiska kostnadstrycket ökade med cirka tio miljarder.

Ökar kraftigt

Om man tittar på den totala kostnadsutvecklingen för hela befolkningen mellan samma år så ger detta vid handen att kostnaderna ökat med cirka 90 miljarder, enligt forskarna.

Något som till stor del beror på den kraftigt ökande befolkningen – under perioden ökade den med nästan en miljon människor.

Barn dyrare

Även om de äldsta är en kostnadskrävande grupp var dessa kostnaders andel av kommuners och regionernas totala kostnader mindre än 14 procent 2018. I beräkningarna för 2028 motsvarar de drygt 17 procent.

Som jämförelse ligger kostnaden för barn och unga vid båda dessa tidpunkter på drygt 40 procent av de totala kostnaderna.

Bara början

På sikt måste välfärden dimensioneras efter intäkterna, konstaterar forskarna.

Skall vi ha en hållbart hög nivå på en offentligt finansierad välfärd i Sverige måste naturligtvis kostnaderna ses över, men behov av intäkter kan innebära höjda skatter.

En stärkt skattebas via högre sysselsättning och tillväxt behövs också, menar de:

– Detta är minst lika viktigt att komma ihåg som att vi har en kostnadsproblematik runt en åldrande befolkning – en problematik som vi, tvärt emot vad man kan tro utifrån debatten, alltså ännu bara har sett början av och som vi måste börja förbereda oss inför.

Debattörerna

Anders Gustafsson, postdoktor i nationalekonomi, Handelshögskolan, Örebro universitet och Institutet för näringslivsforskning

Lars Hultkrantz, seniorprofessor i nationalekonomi, Handelshögskolan, Örebro universitet

Pär Österholm, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan, Örebro universitet

Här kan du läsa hela debattartikeln.

Dölj faktaruta

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-01-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas