Barnbarn lockar seniorer gå i pension
Foto: Colourbox
Nyheter | Forskning

Barnbarn lockar seniorer gå i pension

Att bli mor- eller farföräldrar tycks inverka negativt på pensionssystemet. Den slutsatsen kan man dra av ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2018-01-11

– Att ha många barnbarn eller flera barnbarnskullar gör att en person går tidigare i pension. Det kan bero på att det blir för komplicerat att dela sin tid mellan flera olika familjer och samtidigt jobba, säger forskaren Linda Kridahl i ett pressmeddelande.

Det är dock inte dagishämtningar som lockar, visar de nya rönen.

De som går tidigare i pension är istället främst mor- och farföräldrar vars barnbarn passerat förskoleåldern.

– Ju äldre det yngsta barnbarnet är, desto tidigare går mor- eller farföräldern i pension, säger Linda Kridahl, som forskar i demografi vid Stockholms universitet.

– Det är möjligt att mor- och farföräldrar i Sverige drivs av sina egna behov av att ha tid för en givande och ömsesidig relation med barnbarnen. Det blir möjligt först när de har blivit lite äldre, en tolkning som också stöds av tidigare forskning.

Tycks jämställt

Forskningen visar ingen skillnad mellan mor- och farmödrar respektive mor- och farfäder när det gäller att gå i pension.

– Det kan bero på att Sverige är ett jämförelsevis jämställt land, där både mammor och pappor och i förlängningen också båda mor- och farföräldrarna båda engagerar sig i barnens liv.

Förstahandsalternativ

Det är en skillnad mot många andra västerländska länder, som dessutom har mindre utvecklad barnomsorg och föräldraförsäkring än Sverige.

– Där anses mor- och farföräldrar inte som ett komplement till förskola, utan som ett förstahandsalternativ för att ta hand om barnen när föräldrarna jobbar, säger Linda Kridahl.

Viktiga måltavlor

Samtidigt vill många politiker och beslutsfattare i Sverige få folk att jobba längre. För dem är personer som satsar på att gå i pension tidigt viktiga måltavlor, menar hon.

– Ett mer ”barnbarnsvänligt” arbetsliv med mer flexibla arbetstider eller möjlighet att jobba deltid skulle kunna förenkla för mor- och farföräldrar att jobba längre, säger Linda Kridahl.

Studien

Avhandlingen bygger på registerdata över samtliga personer i Sverige som fyllt 58 år någon gång mellan 1993 och 2012.

Den är den första i sitt slag som undersökt potentiella pensionärers hela familjesituation: antalet barnbarn, hur många barnbarnskullar de har, och barnbarnens ålder. Forskningen visar att barnbarn påverkar tidpunkten för att gå i pension både i de yngsta pensionsåldrarna, alltså arbetstagare under 61 år, och de äldsta, personer över 65.

”Retirement timing and grandparenthood: A population-based study on Sweden”, är en av fyra studier i avhandlingen ”Time for Retirement: Studies on how leisure and family associate with retirement timing in Sweden”.

Linda Kridahl försvarade sin avhandling strax före jul 2017.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-01-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas