”Bättre information om framtida pension”
Nyheter | Tydligare
Riksrevisionens rapport.

”Bättre information om framtida pension”

Vad blir det egentligen för pension i framtiden? Det bör Pensionsmyndigheten besvara på ett tydligare sätt, anser Riksrevisionen.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-07

I en ny granskning föreslår Riksrevisionen en rad förbättringar i pensionssystemets årsredovisning.

– Pensionsmyndighetens redovisning av pensionssystemet är i stort ändamålsenlig men riskanalyserna bör förbättras, skriver myndigheten i granskningsrapporten som publicerades igår torsdag (6/4).

Effekterna

Riksrevisionen har granskat Pensionsmyndighetens redovisning av inkomstpensionssystemets finansiella ställning och långsiktiga utveckling – den så kallade Orange rapport – för år 2015.

Granskningen visar att redovisningen i Orange rapport i stort är ändamålsenlig, men att det finns ett antal områden där förbättringar kan göras. Bland annat skulle redovisningen av effekter på ekonomisk standard för dagens och morgondagens pensionärer kunna bli bättre.

Demografin

– Enligt vår bedömning finns det anledning att utveckla informationen i Orange rapport så att den bättre beskriver till exempel hur framtida pensionsnivåer påverkas för olika grupper, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Bland annat föreslår Riksrevisionen att redovisningen av pensionssystemet tar större hänsyn till rådande konjunkturläge och till olika typer av ekonomiska och demografiska trender som riskerar att försvaga pensionssystemets finansiella ställning. Riskanalyser som omfattar dessa perspektiv är därför viktiga, anser Riksrevisionen.

Social hållbarhet

– En mer utvecklad redovisning skulle ge beslutsfattare ett mer komplett underlag som även belyser pensionssystemets sociala hållbarhet, säger projektledare Anna Hessel.

Rapporten

Här är hela rapporten ”Pensionssystemets årsredovisning – tydlig, tillräcklig och transparent?”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-04-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas