Bråttom att höja pensionsåldern
Göran Hägglund på Pensionsdagen.
Nyheter | Pensioner

Bråttom att höja pensionsåldern

- Nu måste vi göra någonting åt pensionsåldrarna! Och besluten bör komma nästa år. Pensionsmyndighetens ordförande Göran Hägglund slog hårt på varningstrumman under Pensionsdagen 2016.

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-06

Det årliga evenemanget, i regi av statens tjänstepensionsverk SPV, ägde rum igår onsdag i Stockholm.

Som en av flera talare framträdde förre partiordföranden för Kristdemokraterna och numera Pensionsmyndighetens ordförande Göran Hägglund.

– Om vi inte gör något åt pensionsåldrarna kommer många fler att få mycket sämre pensioner, sa Göran Hägglund som ägnade stor del av sitt anförande åt att redovisa de samtal han och förre Metallbasen Göran Johnsson på Pensionsgruppens uppdrag har fört med arbetsmarknadens parter om vad som krävs för att pensionsåldrarna ska kunna höjas.

Snabb ökning

När pensionssystemet beslutades år 1994 trodde statistikerna att livslängden skulle öka med cirka ett år under en 20-årsperiod. Det blev i stället 2,4 år.

Det innebär att medellivslängden har ökat med ett år var sjunde år – eller annorlunda uttryckt med 1,7 månader per år, eller med 4,4 dagar per månad eller med 3,5 timmar per dygn.

Dölj faktaruta

Beslut krävs 2017

Pensionssystemet klarar sig nog, det är så konstruerat. Men de ekonomiskt mest utsatta är de som också kommer att få betala det högsta priset om politiken och arbetsmarknadens parter inte agerar, och det snabbt, menade Göran Hägglund.

– Saker händer fort i vår tid, därför duger det inte att vänta. Valåret 2018 är olämpligt för att gå fram med förslag och beslut om höjda pensionsåldrar. Därför bör regeringen och Pensionsgruppen gå fram med förslag som riksdagen kan fatta beslut om senast under 2017.

Göran Hägglund vill framför allt se att dagens 61-årsgräns för att få ta ut allmän pension höjs till 63. Rätten att stanna kvar i anställning måste också höjas från dagens 67 till 69 år.

– Det bör träda i kraft 2020, sa Göran Hägglund, som redovisade vad han kallade för ”gangsterkalkyler” för att visa på nödvändigheten i de förestående förändringarna.

Urholkas snabbt

När pensionssystemet infördes 1994 var medellivslängden 79,5 år. Det räckte till en genomsnittlig pension vid 65 års ålder på 14 500 kronor.

Men idag är genomsnittsåldern 82 år – 1,5 år längre än vad man trodde 1994 – och den förväntande återstående livslängden för en 65-åring har förlängts från 174 månader 1994 till 204 månader idag.

– Vi är nu nere i 12 300 kronor. Det här fortsätter om man tittar framåt. Enligt SCB når vi 88 års medellivslängd år 2060. Det betyder 276 återstående månader. Pensionen blir 9 100 kronor i månaden. Alltså måste vi göra något.

Guldkanten till ”Min Pension”

SPV delar sedan 15 år tillbaka ut priset Guldkanten till någon som gjort en bra och viktig informationsinsats inom området pensioner. Med priset vill man lyfta bra exempel på ”enkel, tydlig och nytänkade information om pensioner”.
2016 års pensionspris gick till Min Pension för sin digitala pensionsinformation. De ger enligt SPV det svenska folket vill ha, nämligen en överblick över sin pension.
Juryns motivering
”En pionjär inom området som med konsumenten i fokus brutit ny mark för att skapa medvetande och engagemang om pensioner. Min Pension utvecklas löpande och utökas med fler kanaler som med enkla och pedagogiska lösningar hela tiden når nya användare. Ingen annan insats är i närheten av Min Pensions betydelse för den enskilde pensionsspararens kunskap om sin framtida pension!”

Dölj faktaruta

Tar risker

Göran Hägglund levererade en lista på politiska och ekonomiska risker som det svenska samhället löper om ingenting görs.

Förutom successivt lägre pensioner och allt fler fattigpensionärer följer en ”undergrävd legitimitet för pensionssystemet”, vilket öppnar för ”politisk och ekonomisk populism”.

Göran Hägglund menade att det svenska pensionssystem som varit ”en stabiliserande faktor” istället blir en ekonomisk osäkerhetsfaktor.

– Vi får också ett irrationellt och ökat försiktighetssparande som kommer att fungera hämmande på den ekonomiska utvecklingen i samhället, sa Göran Hägglund som sedan redovisade vilka åtgärder han och arbetsmarknadens parter – utom Svenskt näringsliv – enats om nu snabbt ska till för att möjliggöra höjda pensionsåldrar i Sverige.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Sänds på SVT

Evenemanget Pensionsdagen är en heldag för branschfolk och beslutsfattare inom pensionsområdet. Dagen innehåller en rad föreläsningar om pensioner och samhällsekonomi.
Bland talarna fanns Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden och Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S).
SVT spelade in och kommer att sända delar av dagen vid ett senare tillfälle.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-10-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas