Bristande tillgänglighet i flera vallokaler
Foto: Colourbox
Nyheter | valet 2018

Bristande tillgänglighet i flera vallokaler

För smala dörrar, trappsteg som inte var kontrastmarkerade och för dålig skyltning. Det är några av de brister som Myndigheten för delaktighet noterat i årets vallokaler.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-09-21

Totalt har myndigheten låtit inventera 191 lokaler runt om i landet, med hjälp av tillgänglighetskonsulter. Bland lokalerna fanns både sådana för förtidsröstning och sådana som användes under själva valdagen.

Försvårar

– Bristerna handlar om fysisk otillgänglighet såsom höga trösklar och stängda dörrar utan dörröppnare, men även om kognitiva brister som att skyltar är svåra att upptäcka och förstå. Dessa hinder försvårar för en grupp medborgare som vi vet röstar i lägre utsträckning än andra, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, MFD.

Vanliga brister i vallokalerna

72 % – saknade på- och avstigningsplats för färdtjänst och taxi nära entrén
67 % – hade trappor utan kontrastmarkering på översta och nedersta trappsteget
52 % – saknade p-plats för personer med nedsatt rörelseförmåga nära entrén
38 %  – saknade tydlig och lättbegriplig skyltning och information
35 % – saknade toalett anpassad för personer som med eldriven rullstol
25 % – saknade låg röstningsskärm för personer med rullstol
25 % – saknade tydligt skyltade utrymningsvägar
24 % – hade dörrar utan automatisk dörröppnare.
24 % – hade höga trösklar

Dölj faktaruta

Mest tillgängliga var röstlokaler placerade i sjukhus, medan lokaler på förskolor var mindre tillgängliga. Vid inventeringen framkom också att en fjärdedel av lokalerna saknade tydligt markerade utrymningsvägar.

Enkla åtgärder

– En positiv sak är att många av bristerna är ganska enkla att åtgärda. Tydlig skyltning, kontrastmarkering av trappor och placeringen av valsedlar så alla når dem kräver inga större resurser, bara medvetenhet om väljarnas olika behov och förutsättningar, säger Malin Ekman Aldén.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-09-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas