Cancerpatienter tvingas vänta på operation
Nyheter | VÅRDEN

Cancerpatienter tvingas vänta på operation

Man ska inte behöva vänta längre än 60 dagar på operation för prostatacancer. Men verkligheten ser helt annorlunda ut.

Jan Arleij
Publicerad 2017-08-28

För cirka två år sedan infördes ett så kallat standardiserat vårdförlopp. Syftet var att korta ner de långa väntetiderna för behandling av prostatacancer.

Men bara mellan fem och tio procent får behandlingen inom den beslutade tiden.

Det framgår av den statistik som finns i det så kallade nationella prostatacancer-registret, rapporterar Ekot.

Långt ifrån målet

Ingela Frank Lissbrant är överläkare på onkologmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och vice ordförande i styrgruppen för registret.

– Väntetiderna för män med prostatacancer är oacceptabelt långa. Vissa delväntetider har blivit något kortare sen det standardiserade vårdförloppet infördes, och trenden är positiv, men det går alldeles för långsamt, och vi är långt ifrån de målnivåer vi har satt för våra patienter, säger hon.

Resursbrist

Det finns för få specialistläkare och pengarna räcker inte till, fortsätter Ingela Frank Lissbrant.
– Det kommer att behövas dramatiskt ökade resurser. Vi är för få sjuksköterskor, för få urologer, onkologer, röntgenläkare och patologer.

10 000 varje år

Varje år diagnostiseras 10 000 män med prostatacancer.

100 000 har diagnosen

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och drabbar 10 000 män bara i Sverige varje år och idag är det nära 100 000 som lever med diagnosen.

Källa: Prostatacancerförbundet

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-08-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas