Nyheter

Chans fördela pensioner inom förhållandet

Vill du föra över pensionsrätter till din make/maka eller registrerade partner? Då ska du skicka in en blankett om detta till Pensionsmyndigheten före den 31 januari.

Publicerad 2013-01-08

Nu handlar det om att föra över pengar man tjänar in till premiepensionen under 2013 till den andras premiepensionskonto.

Kvinnor ligger efter
Det är ganska få som utnyttjar möjligheten att föra över pensionsrätter, så att den med låg allmän pension kan få en förstärkt ställning, rapporterar Pensionsmyndigheten.

Oftast är det kvinnor som tar ut en större del av föräldraledigheten och oftare jobbar deltid under småbarnsåren, som skulle tjäna på en överföring.

Institutet för framtidsstudier har visat att för att få samma pensionsnivå som män skulle svenska kvinnor i genomsnitt behöva ett pensionstillskott på cirka 30 procent.

Åtta procent lägre
– En förklaring till att så få för över sin pensionsrätt är att få känner till möjligheten. En annan förklaring kan vara att svenska familjer upplever sig så pass jämställda att de inte ser något behov av att dela med sig av sin pension, säger Lars Billberg, chefsaktuarie på Pensionsmyndigheten.

Man bör vara medveten om att de pensionspengar som förs över från en man till en kvinna minskas med cirka åtta procent, eftersom kvinnor har en längre beräknad livslängd. Pensionen ska med andra ord räcka längre för en kvinna, och då blir pensionssumman per år eller månad lite lägre.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Män till kvinnor

Det är idag en halv procent – 8 348 personer – av de sparare som har möjlighet att överföra pensionsrätter som gör det, visar statistik från Pensionsmyndigheten. Totalt finns 5,5 miljoner pensionssparare och cirka 2 miljoner parförhållanden.

Det betyder att 64 miljoner kronor förs över i snitt varje år.

I 98 fall av 100 är det en man som för över till en kvinna.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas