Chefens kön spelar roll inom äldreomsorgen
Bild: Colourbox
Nyheter | Omsorg

Chefens kön spelar roll inom äldreomsorgen

Könsroller hos de anställda påverkar utvecklingen inom äldreomsorgen. ”Det är ett sorts machoideal för kvinnor”, menar forskare.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-05-15

En färsk studie från Linköpings universitet visar hur könsroller påverkar utvecklingen inom äldreomsorgen. Det är forskaren Karin Wastesson i pedagogik som intervjuat chefer inom hemtjänst eller särskilt boende, berättar sajten forskning.se.

Männen ansågs visserligen ha en fördel genom att de sågs mer som kompetenta chefer, men i chefsrollen var de mer ensamma. De kvinnliga cheferna hade kvinnliga kollegor att diskutera med, samtidigt som männen oftast sökte stöd hos en högre chef eller de egna medarbetarna.

– Men det går ju inte att hitta en kompis bland medarbetarna på samma sätt, även om man kan samarbeta. Då kan det också bidra till att männen slutar, kommenterar Karin Wastesson.

Enligt undersökningen går kvinnorna å andra sidan en balansgång mellan chefsideal och bilden av hur en kvinna ska vara. Det här resulterar enligt Wastesson i ett svåruppnåeligt ideal:

–Det är ju att man ska vara lite av en matriark. Att man ska var hård och rättvis, men empatisk samtidigt. Det är ett sorts machoideal för kvinnor.

– Det finns ett ointresse och man värderar inte den här kvinnligt kodade verksamheten. Hade de högre cheferna lyssnat mer hade det kanske inneburit att man behövt tillföra mer resurser, engagemang och tid. Det finns enhetschefer som påtalar den här könsdimensionen ganska tydligt. Men de säger att när de ställer krav, då uppfattas de som bitchiga, inte som pålästa eller som experter, säger Karin Wastesson.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-05-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas