Nyheter | Demensvård

Dansk äldreomsorg kan visa vägen

På äldreboendet Rundskuedagens Plejecenter i Köpenhamn har man höns på taket, de boende är med och sköter om fåglarna och tar hand om äggen. Det gör intryck på Sveriges äldreminister och SPF Seniorernas generalsekreterare.

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-21

Rundskuedagens Plejecenter är ett av Köpenhamns sex så kallade profiläldreboenden. Här satsar man särskilt på mat och måltider. Maten lagas på plats, ekologiskt och från grunden.

– Den danska äldreomsorgen verkar vara bra på att göra de boende delaktiga och att se till det friska hos de sjuka, menar Peter Sikström. Jag tror vi behöver betydligt mer av den filosofin också i svensk demensvård.

Behöver lära

Det var regeringens pensionärskommitté med äldreminister Åsa Regnér (S) i spetsen som i måndags (18/9) gjorde ett heldagsbesök i Danmark.

Med sig hade hon företrädare för de svenska pensionärsorganisationer som ingår i kommittén. För SPF Seniorernas räkning deltog generalsekreterare Peter Sikström.

Ett huvudsyfte med resan var att ta reda på vad svensk äldreomsorg och demensvård kan lära av den danska.

– En reflektion från studieresan är att man har kommit långt i synen på maten och dess betydelse men också när det gäller välfärdsteknologins möjligheter. Man arbetar även aktivt med värdegrunden i omsorgen, säger Peter Sikström som under dagen fick många tillfällen att diskutera äldreomsorgens kvalitet med inte bara den svenska äldreministern utan även Danmarks motsvarighet, Thyra Frank.

Värdefullt utbyte

Bakgrunden till Danmarksresan var ett samtal i regeringens pensionärskommitté tidigare i år. Ämnet kretsade kring demenssjuka och att kvaliteten på den v

ård och omsorg som ges i Sverige inte alltid hävdar sig jämfört med andra nordiska länder.

Delegationen

Med från regeringens pensionärskommitté deltog förutom äldreminister Åsa Regnér (S) också SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström, PROs ordförande Christina Tallberg, SKPFs ordförande Berit Bölander och RPGs direktor Eva Henriksson.

Dölj faktaruta
Sveriges och Danmarks äldreministrar Åsa Regnér och Thyra Frank tillsammans med SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström.

– Diskussionen ledde till att Åsa Regnér ville göra den här resan. Värdefullt och positivt att hon då också ville ha med sig representanter för pensionärsorganisationerna och ta del av våra reflektioner och åsikter under studiebesöket, säger Peter Sikström.

Demensplan

Danmarks nationella demensplan är särskilt intressant för den svenska regeringen.

Tidigare i somras fick Åsa Regnérs departement ett underlag till demensstrategi som ska leda till en plan, något som statsminister Stefan Löfven utlovade i regeringsförklaringen tidigare i september.

Goda danska exempel

Delegationen med äldreministern och pensionärsorganisationernas företrädare besökte tre platser:

Rundskuedagens Plejecenter, som med satsningen på ombonad hemmamiljö och bra matkultur minska risken för undervikt och näringsproblem.

Living Lab Strandvejen, ett rehabiliterings- och aktivitetscentrum där ny teknologi utvecklas för användning inom äldreomsorgen.

Nationellt Videnscenter för demens som utreder och behandlar demens, forskar kring sjukdomen och sprider kunskap om demens i ett nationellt och internationellt samarbete.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas