Demenssjuka får sämre munhälsa
Foto: Edward Olive / Colourbox
Nyheter | Vård | Ny studie:

Demenssjuka får sämre munhälsa

Ny studie: Personer med demensdiagnos går mer sällan till tandläkaren, får sämre munhälsa och löper ökad risk att tappa tänder.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-09-05

Det är forskare vid Karolinska Institutet som i en stor studie har använt uppgifter från Svenska Demensregistret och Tandhälsoregistret för att undersöka hur munhälsan och hur ofta man besöker tandvården skiljer sig åt före och efter en demensdiagnos.

Tydlig minskning

– Vi såg att antalet tandläkarbesök minskade signifikant efter demensdiagnosen och att minskningen av tandvårdskonsumtion var mer uttalad hos patienter med snabbare kognitiv försämring, säger Maria Eriksdotter, professor i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Kan glömma besök

Ju sämre kognitiv förmåga man har, desto högre är risken att tappa tänder.

– Det kan vara så att patienten glömmer bort att besöka tandläkaren eller prioriterar annan vård eftersom tandvården är skild från den övriga sjukvården, säger Gunilla Sandborgh Englund, professor vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet.

Sämre livskvalitet

Den som lider av dålig munhälsa, karies och tandlossning kan drabbas av smärtor, få en sämre livskvalitet och drabbas av undernäring till följd av att det blir svårare att äta. Gunilla Sandborgh Englund efterlyser en bättre organisation för att fånga upp demenspatienter och se till att de går på sina tandvårdskontroller.

Totalt sammanställde man uppgifter för drygt 58 000 personer som fått sin demensdiagnos registrerad mellan 2007 och 2015.

Studien ”Dental care utilization in patients with different types of dementia som har publiceras i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s & Dementia, bygger på forskning finansierad av Alz Alzheimerfonden, Stockholms läns landsting, Vetenskapsrådet och SKL.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-09-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas