Nyheter

Din personlighet avgör hur du sköter din medicin

Publicerad 2011-04-20

Deltagarna i studien fick besvara frågor om hur de använder sin medicin. Dessutom skattades deras personlighet. Studien utgick från fem personlighetsdrag: känslomässig instabilitet, utåtriktning, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet.

En målinriktad och strukturerad person som kategoriserades som ”målmedveten” var i regel noga med att följa sin läkares ordination. Personlighetsdraget ”känslomässig instabilitet”, som innefattar personer som lätt blir oroliga, hade tvärtom negativ inverkan på medicineringen.

En person som kategoriserades som ”vänlig” skötte generellt sett sina mediciner väl.
– Men om personen som hade karaktärsdraget ”vänlighet” samtidigt skattade lågt på ”målmedvetenhet” och därmed är mindre ordningsam, verkade detta ha en negativ inverkan på medicineringen, konstaterar Malin Axelsson, legitimerad sjuksköterska och forskare.

Individer emellan så finns en variation av personlighetsdragen, vilket innebär att vissa personer kan ha ett större inslag av ett personlighetsdrag medan andra har en mindre påverkan av samma personlighetsdrag. Det kan i sin tur yttra sig i olika beteenden. Malin Axelsson ger följande exempel:
-En person som skattar högt på ”målmedvetenhet” kan vara mer benägen att följa sin medicinering på grund av en mer strukturerad läggning. Å andra sidan, en person som skattar lågt på samma personlighetsdrag kan beskrivas som lite mer ostrukturerad och kanske därför har svårare att få rutin på sitt medicinintag.

Slutsatsen av studien är att olika personer behöver olika slag av information och undervisning kring sina läkemedel.

* Studien, som är den första stora studien i sitt slag och som presenteras i tidskriften PlosOne, är baserad på 749 personer med kronisk sjukdom.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas