Din post hamnar hos grannen
Nyheter | Klagomålen ökar
Många klagar på posten Foto Colourbox

Din post hamnar hos grannen

Händer det att du får någon annans post? Du är inte ensam.

Publicerad 2012-08-10

När Post- och telestyrelsen, PTS, gjorde en undersökning tidigare i år visade det sig att det är mycket vanligt att post hamnar fel. Mer än hälften av de tillfrågade svarade att de hade fått någon annans post de senaste tre månaderna, enligt Ekot i Sveriges radio.

På vissa håll i landet har man även haft problem med att lämna post i tid. Förseningar på över en vecka har förekommit.

Klagomålen på postutdelningen ökar. Hittills i år har PTS fått in 6 800 klagomål på post som delats ut fel. Förra året vid samma tid hade man fått 5 400 klagomål.
Räknar man alla klagomål och synpunkter var de närmare 35 000 förra året, enligt Sveriges Radios Eko.

Anställda på posten tror att nedskärningen av personal kan ha med saken att göra. I takt med att mängden brev till varje hushåll minskar, så ökar antalet hushåll som varje brevbärare ansvarar för. Det blir alltså fler att hålla reda på.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.