Nyheter

Du tvingas betala 600 kr mer för vård

Publicerad 2011-09-20

Hägglunds vilja är också hela regeringens, vilket framgår av finansminister Anders Borgs (M) statsbudget för 2012.

För den enskilde individen kan det betyda att kostnaderna för vård och medicin under ett år ökar med 600 kronor.

Tveksam hantering

Förslaget väcker irritation och får kritik av pensionärsrörelsen.

Det var veckan efter midsommar som socialdepartementet sände ut det mycket kontroversiella förslaget på remiss, med extremt kort svarstid för remissinstanserna: 8 augusti.

SPF hann dock med att besvara remissen. Omvärldsanalytiker Gunnar Degerman fick den nya förbundsstyrelsens stöd för ett starkt kritiskt svar:

– SPF anser att de föreslagna ändringarna i beloppen kommer att drabba gruppen pensionärer på ett orättvist och hårt sätt.

”Ologisk” förändring
Höjningen av gränsen ska grunda sig på prisbasbeloppet som index. Det blir ologiskt när det gäller gruppen pensionärer, menar SPF:

– En kostnadsjustering för den enskilde borde snarare vara knuten till inkomstutvecklingen än till den allmänna prisutvecklingen.

Pensionsinkomsterna har minskat de senaste tio åren, medan löneinkomsterna har ökat kraftigt.

– SPF ser det som orimligt att den i och för sig välmotiverade korrigeringen av beloppen för högkostnadsskyddet ska drabba pensionärer med sin relativt fastlåsta inkomstutveckling på samma sätt som de personer som under mellantiden har sett sina inkomster öka på ett mera normalt sätt.

Från årsskiftet
SPF föreslår i stället att patienter 65 år och äldre undantas från kostnadshöjningen och får behålla nuvarande förmåner.

Regeringens argument är att högkostnadsskyddet inte har förändrats för besök i öppenvården sedan 1997 och för läkemedel sedan 1999.

”Syftet med förlaget är att stärka hälso- och sjukvården genom att mer resurser tillförs landstingen. Höjt fribelopp för sjukvård syftar även till att förbättra landstingens möjligheter att styra patienterna mot en ändamålsenlig vårdkonsumtion.” skriver man i förslaget.

Förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2012.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas