Kongress 2017 | Nyheter | Kongress

Fortsätter driva kravet på bättre pensionssystem

Pensionssystemet måste utvärderas i grunden. Förbundsstyrelsen grundhållning i pensionsfrågan fick kongressens stöd.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-14

Det blev ingen debatt om pensionsfrågorna som behandlades på kongressens andra dag (onsdag 14/6).

Ombuden nöjde sig med förmiddagens besök av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, avgående förbundsordförande Christina Rogestams beskrivning av hur förbundet arbetat med frågan och med förbundsstyrelsens svar på de åtta motionerna i ämnet.

Orättvisa efter 65

Dock med ett undantag: Anders Steene från SPF Seniorerna Tibble i Täby i Stockholm motionerade om ändrad lagstiftning för att få bort en ”orättvisa i skatteuttag för giftermål efter 65 års ålder”.

– Personer som gifter sig efter fyllda 65 års ålder får en lägre pension/högre skatt jämfört med personer som gift sig i yngre år. Varför denna straffbeskattning? skriver Anders Steene i motionen som utmynnar i yrkandet att SPF Seniorerna på förbundsnivå driver frågan gentemot regeringen och riksdagen för en ändring i lagstiftningen”.

Andemeningen i förbundsstyrelsens svar att frågan ryms inom kravet på en översyn. Men Stockholmsombudet Monica Ulfhielm ville försäkra sig om att frågan drivs och fick alltså kongressens bifall för detta.

Måste utvärderas

Övriga motioner med rubriker som ”Jämställda pensioner”, ”Framtidens pensioner”, ”Höjd garantipension”, ”Kämpa för de svagaste pensionärerna” och ”Lika skatt på pensionsinkomster oavsett ålder” valde förbundsstyrelsen att hantera som ”besvarade”.

– SPF Seniorerna har under de senaste åren med kraft fört fram kraven på ett förändrat pensionssystem. Huvudkravet är att pensionssystemet måste utvärderas så att det uppfyller sina grundprinciper och sitt syfte om att ge ekonomisk trygghet på äldre dagar, anser förbundsstyrelsen och fick för detta kongressens stöd.

Flera delar

Detta innefattar bland annat en översyn av bromsen, eller ”den automatiska balanseringen”, taket i bostadstillägget och de pensionsavgifter ovanför taket som idag går till staten, enligt förbundsstyrelsen.

– Pensionssystemet måste ta större sociala hänsyn än vad det gör idag, där systemets finansiella stabilitet sätts framför allt annat.

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas