Ensamma äldre söker oftare vård
Nyheter | Forskning
Foto: Erika Svantesson

Ensamma äldre söker oftare vård

Nedstämda har sämre självrapporterad hälsa och lägre livstillfredsställelse. Ofta är nedstämdheten kopplad till känslor av ensamhet.

Publicerad 2015-05-27

Drygt hälften av 800 tillfrågade personer över 78 känner sig ensamma i någon utsträckning. Och bland 65-åringar finns ett tydligt samband mellan hälsobesvär och ensamhet. Det framgår av en ny avhandling, Loneliness: An essential aspect of the wellbeing of older people, av Elin Taube vid Lunds universitet.

– Men mina resultat visar att det inte är ensamheten i sig som kan kopplas till ett högre utnyttjande av öppenvård – utan snarare nedstämdhet. Resultatet skulle kunna peka på att de som känner sig ensamma kan sakna någon nära som hjälper och stöttar dem, säger Elin Taube.

Ensamhetskänslor blir ofta bestående. Ett försök med att söka upp sköra äldre med hembesök och anpassat stöd av sjukgymnast eller sjuksköterska gjorde till exempel inte att livstillfredställelsen ökade eller att personerna kände sig märkbart mindre ensamma eller deprimerade.

– Det handlar nog mycket om att ta ett helhetsgrepp kring psykisk ohälsa där ensamhet är en viktig del, säger Elin Taube.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas