Jobba | Nyheter

EU vill se fler äldre arbeta längre

Publicerad 2011-09-15

Det är Stockholmsregionens Europakontor och EU-kommissionen i Sverige som arrangerar konferensen på Europahuset i Stockholm.

Under dagen kommer en lång rad namnkunniga experter, forskare och politiker att belysa de demografiska utmaningarna i Europa och hur vi på bästa sätt kan ta tillvara potentialen hos den åldrande befolkningen.

Europeiskt temaår
Företrädare för EU-kommissionen och den svenska regeringen kommeer att delta. Goda exempel kommer också att presenteras från olika europeiska regioner.

– Den nya generationen äldre kan vara aktiva på arbetsmarknaden längre, är friska, köpstarka, socialt aktiva och utgör därmed ett starkt bidrag till samhällsekonomin, skriver arrangörerna i sin presentation av konferensen.

Frågan är bara hur det ska gå till. Arrangörerna lyfter tre nyckelfrågor som måste få sina svar:

  • Hur kan vi främja aktivt åldrande på arbetsmarknaden?
  • Hur kan vi underlätta för äldre att fortsätta spela en aktiv roll i samhället?
  • Hur kan din organisation bidra till det europeiska temaåret för ”Aktivt Åldrande och Solidaritet mellan Generationerna 2012”?

Arbete ger inflytande
Karl Erik Olsson kommer under dagen att tala under rubriken ”Potential of Silver Economi – empowering older persons in an ageing Europé”, som fritt översatt betyder Silverekonomins möjligheter – så kan äldre få större inflytande i ett åldrande Europa.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas