Nyheter

Fallolyckor i fokus på internationella äldredagen

Internationella äldredagen infaller idag 1 oktober. Runt om i landet uppmärksammas äldre på olika sätt.

Publicerad 2015-10-01

Det var FN som 1991 inrättade den internationella äldredagen.

Traditionellt används dagen och veckan då den infaller till att lyfta frågor om äldres hälsa.

Fallolyckorna är i särskilt fokus, så även i år.

SPF Seniorerna har tidigare bland annat varit engagerat i kampanjen ”Peppar, peppar… en dag för seniorers säkerhet”. Syftet med kampanjen är att synliggöra risker för äldre i vardagen, och vilka åtgärder man ska vidta för att undvika olyckor.

I år samordnar myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kampanjveckan ”Bättre balans – Goda vanor för en friskare och säkrare vardag”.

På många håll runt om i landet arrangerar SPF Seniorerna och olika kommuner mängder av aktiviteter.

Bakgrunden till Bättre-balans-veckan är det faktum att äldre är mer olycks- och skadedrabbade än övriga åldersgrupper i samhället.

Den enskilt största skadehändelsen för 65-plussarna är just fallolyckan. Förra året dog nästan 1 600 äldre till följd av ett fall.

Antalet skador till följd av fallolyckor kan också förväntas öka de närmaste åren, när antalet äldre i samhället ökar, bedömer MSB.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Vanligaste olyckan

1990 proklamerade FN:s generalförsamling 1 oktober som ”Day of older persons”
1991 antogs FN:s principer för äldre personer.

Den vanligaste falloyckan är fall i samma plan genom halkning, snubbling eller snavning.

Totalt uppskattas nästan 115 000 personer 65 år och äldre varje år uppsöka en akutmottagning efter att ha skadats. Av dessa skadas 65 000 i bostaden.
Källa: MSB

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas