Får äldrefrågorna plats på ministerns bord?
Nyheter | Kommentar:
Jan Arleij

Får äldrefrågorna plats på ministerns bord?

Som minister ansvarar Åsa Regnér för många krävande områden, äldrefrågorna är bara ett. Hinns de äldre med, frågar sig Jan Arleij.

Publicerad 2014-11-13

Sveriges nya äldreminister är Åsa Regnér (S), 49 år, utredare på TCO och sakkunnig i regeringskansliet, generalsekreterare i RFSU mellan 2007 och 2012, och senast chef i Bolivia för FN-organet UN Women. Mycket jämställdhet i cv:n. Men just ingen äldrepolitik.

Än har hon inte hunnit sätta sin egen signatur på vilken kurs som ska gälla. Men regeringen har lagt en färdriktning, baserat på löften i valrörelsen – till exempel två miljarder om året i fyra år till ökad bemanning och dessutom en satsning på så kallade traineejobb för att få unga arbetslösa att börja jobba i äldreomsorgen.
Återstår att se hur Åsa Regnér ska säkra att mötet mellan sköra äldre och alla nya äldreomsorgsarbetare verkligen blir till gagn för de gamla, och deras anhöriga.

En annan het potatis är Socialstyrelsens föreskrifter om tillräcklig bemanning i landets samtliga särskilda boenden.
Föreskrifterna, som har samma tyngd som lag, ska gälla från mars månad, men ännu har ingen uppgörelse i den infekterade mångmiljardfrågan mellan regering och kommuner (SKL) synts till.
Åsa Regnér har också ärvt förändringar som inte redovisades i valrörelsen: höjd löneskatt på äldre arbetskraft och stundande höjning av omsorgstaxorna ute i kommunernas äldreomsorg.
Här kommer Åsa Regnér få det tufft i mötena med inte minst SPF.
Den från årsskiftet skrotade rätten att utan landstingspolitikernas tillstånd få starta privat vårdcentral innebär en annan krock med SPF.

Som en av sina första åtgärder valde regeringen att lägga ner Äldreutredningen. I stället blir det enligt Stefan Löfvens regeringsförklaring ”en långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen” som ska ”tas fram i bred samverkan”.
De kommande direktiven blir intressanta: ska politiken äntligen orka lyfta de tunga säckarna med demografins utmaningar och välfärdens finansiering?
Samtidigt: dagens gamla och sjuka har inte tid att vänta på någon långsiktig kvalitetsplan. De behöver ett här- och nu-perspektiv. Företrädaren Maria Larsson skrev om Socialtjänstlagen så att varje äldre människa ska ha rätt att ”leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. Åsa Regnérs ansvar är att göra lagens bokstav till verklig vardag för hundratusentals äldre i hela landet.

Tyngden i hennes portfölj kan inge oro. Många områden ryms i titeln barn-, äldre- och jämställdhetsminister: Åsa Regnér ansvarar dessutom för individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och frågor om funktionshinder.
Frågan är hur hon kommer att prioritera. Med världens mest jämställda regering följer förväntningar och krav på praktiska resultat. I den politiska foajén väntar Feministiskt Initiativ – med 3,7 procent i valet – på att göra riksdagsentré.
Hinner Åsa Regnér gå på djupet med de äldre i sina tankar och i sin politik?

Text: Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas