Finansministern: Löneskatten stoppar inte äldre
Foto: Colourbox
Nyheter | Jobba

Finansministern: Löneskatten stoppar inte äldre

Finansminister Magdalena Andersson (S) tänker inte backa från höjningen av den särskilda löneskatten för äldre. Det framkom under en debatt i riksdagen där Kristdemokraten Larry Söder krävde besked.

Jan Arleij
Publicerad 2016-02-25

– Det är fortsatt lägre arbetsgivaravgift för att anställa någon som är äldre än 65 än någon som är yngre än 65. Tidigare var det 16 procent billigare att anställa någon över 65. Med den förändring som regeringen har föreslagit blir det fortsatt 11 procent billigare att anställa någon över 65, så det blir ju fortsatt rejält skattemässigt gynnat för arbetsgivaren, slog Magdalena Andersson fast från talarstolen.

Men Larry Söder, som är ledamot i skatteutskottet, ville veta vilka effekter som Magdalena Andersson bedömer att den återinförda särskilda löneskatten för äldre faktiskt ändå får för äldres möjligheter på arbetsmarknaden.

– Det som oroar mig är att de åtgärder som regeringen vill genomföra oftast är åtgärder som höjer skatten och minskar incitamentet för den enskilde att fortsätta arbeta eller för företagaren att anställa dem, sa Larry Söder i interpellationsdebatten som ägde rum i tisdags kväll.

Fysiska hälsan avgör

Men när det gäller om personer väljer att pensionera sig visar statistik från SCB att det främst är viljan eller den fysiska hälsan som brister, inte arbetsgivarens efterfrågan, hävdade Magdalena Andersson.

Finansministern hänvisade också till utvärderingar, till exempel av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), som visar att ”sänkningar av socialavgifter är ineffektiva som jobbskapande åtgärder”.

– Den studie som jag hänvisar till visar just att orsaken till att äldre väljer att sluta inte är arbetsgivarens efterfrågan. Det är arbetsgivarens efterfrågan som skulle kunna komma att påverkas av den förändring vi gör, men det är inte det som man pekar på är anledningen till att man slutar jobba, utan det handlar om den egna hälsan och ens egen vilja.

Larry Söder hade läst IFAUs analyser på ett annat sätt:

– IFAU har gett ett remissvar till Finansdepartementet just med anledning av bland annat förslaget att ta bort den särskilda löneskatten för äldre. I remissvaret skriver man bland annat så här: ”Vi gör den samlade bedömningen att sänkt skatt för pensionärer och särskild löneskatt för äldre kan ha negativa incitamentseffekter för äldre att arbeta. Självklart ökar också kostnaderna för ett företag att ha en stor andel anställda som är över 65 år.”

Kortsiktig satsning

För att få fler äldre att arbeta längre måste arbetsmiljön förbättras och den arbetsrelaterade ohälsan förebyggas, betonade Magdalena Andersson.

– Satsningar på högre kvalitet och ökad bemanning inom äldreomsorg kan leda till att fler inom äldreomsorgen orkar och vill stanna kvar längre i arbete.

Larry Söder varnade dock för en kortsiktighet i sådana satsningar:

– Personalsatsningen som görs är bara under tre år. Vad händer sedan? Man måste ha ett längre perspektiv när man gör personalsatsningar och inte övervältra problemet på kommunerna i andra änden, det vill säga att de måste finansiera detta efter tre år. I så fall måste man se till att det finns med i statens finanser framöver.

Fler arbetade timmar

Debattörerna var överens om vikten av att äldre ges möjlighet att arbeta mer och längre.

– Äldre kan inte bara bidra med fler arbetade timmar, det finns också mycket erfarenhet och kompetens hos våra äldre. Detta ger en möjlighet för hela arbetskraften, inte minst för den yngre generationen, att lära sig av den kompetens och livserfarenhet som finns hos äldre, både i arbetslivet och privatlivet, sa Magdalena Andersson.

– Runt om i världen finns det många exempel på länder där arbetsgivare anställer även äldre i en utsträckning som vi tyvärr inte riktigt ser i Sverige än.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Äldre som jobbar vidare

Alliansregeringen genomförde efter maktskiftet 2006 en skattesänkning som minskade kostnaden för att anställa personer över 65 år med en åttondel.

År 2006 var 78 000 personer i åldern 65-74 sysselsatta, år 2014 var det 177 000 personer.

Över 70 procent av de sysselsatta i åldern 65-74 år arbetar deltid.

Regeringen har sedan årsskiftet återinfört den särskilda löneskatten för äldre.

Allianspartierna har föreslagit att tidigarelägga det förhöjda jobbskatteavdraget med ett år, så att man redan som 64-åring får ta del av det.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-02-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas