Nyheter

Låg inkomst? Då kan du leva farligt

Publicerad 2011-04-27

Det är Eva Lesén som nu lägger fram en avhandling från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV. Hon visar att var femte person i den äldre befolkningen använder olämpliga psykofarmaka med en ökad risk för biverkningar, trots att säkrare alternativ finns.

Resultaten tyder alltså på ett samband mellan inkomstnivå och olämpliga läkemedel, vilket strider mot hälso- och sjukvårdens mål om en god och jämlik vård för alla.

– Läkemedelsanvändningen borde istället styras av medicinska faktorer och patientens behov, säger Eva Lesén. De brister och ojämlikheter i äldres läkemedelsanvändning som identifierats i studierna visar på ett betydande folkhälsoproblem, säger Eva Lesén.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranan.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas