Nyheter

Fler än hälften lider av ensamhet

Sju av tio som bor på äldreboende och över hälften av dem med hemtjänst känner sig ensamma då och då, visar siffror från Socialstyrelsen.

Publicerad 2014-10-23

Det är i princip lika många som i motsvarande undersökning förra året.

Var femte person på äldreboende och var tionde person med hemtjänst känner sig ofta ensamma. Ensamhetskänslorna påverkas av personalen, men på lite olika sätt. På boenden uppges bemötandet hos personalen påverka ensamhetskänslorna, medan det inom hemtjänsten snarare är personalens brist på tid som ökar ensamhetskänslan.

– Exempel som de äldre själva tar upp är att de inte ens hunnit se vem i personalen som varit inne med matbrickan eller att personalen har arbetat med hörlurar i öronen. Äldreomsorgen har mycket att vinna på att arbeta med bemötandet och att hinna se varje enskild äldre person, säger Ulrika Ingelsson, utredare på Socialstyrelsen.

Samtidigt kan ensamhetskänslor vara ett symptom på en begynnande depression, någonting som bland andra geriatrikprofessorn, tillika Årets senior 2013, Yngve Gustafsson talat om. Även den som till exempel får många besök kan känna sig ensam, om ensamheten bottnar i en depression.

Bland de tillfrågade i undersökningen önskar mellan var fjärde och var femte bland annat möjlighet att påverka vid vilka tider personalen ska ge hjälp, att personalen ska ha mer tid och att det fanns bättre möjlighet att vistas utomhus.

Majoriteten av de tillfrågade är nöjda med såväl mat och personal.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas