Fler anmäler åldersdiskriminering
Bild: Colourbox
Nyheter

Fler anmäler åldersdiskriminering

Antalet anmälningar till DO för åldersdiskriminering ökade i fjol. Men få av dessa leder vidare till något.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-06-10

Antalet anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO) ökade något 2023 jämfört med året innan: 4607 mot 4458.

När det gäller anmälningar om diskriminering på grund av ålder var ökningen dock något större, 590 för 2023 jämfört 489 året innan.

Ur DO:s årsredovisning för 2023

När det kommer till tillsynsutredningar som har inletts så föll dock antalet när det gäller åldersdiskriminering, från 35 stycken 2022 till endast 24 inledda under fjolåret.

Ur DO:s årsredovisning för 2023

Antalet processer som ledde till skadestånd under 2023 var ännu färre enligt myndighetens senaste årsredovisning. Antalet vunna skadestånd i domstol var 0. Däremot var antalet medgivna krav och förlikningar betydligt högre än 2022.

Ur DO:s årsredovisning för 2023

Diskriminering

Det finns sju diskrimineringsgrunder som är skyddade i diskrimineringslagen:

  • kön,
  • könsöverskridande identitet eller uttryck,
  • etnisk tillhörighet,
  • religion eller annan trosuppfattning,
  • funktionsnedsättning,
  • sexuell läggning och
  • ålder.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

Dölj faktaruta
Jonas Nordling
Publicerad 2024-06-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas