Nyheter

Fler fallolyckor när åldern på arbetskraften stiger

Publicerad 2011-06-10

Fallolyckorna är den vanligaste skadeorsaken för både kvinnor och män, och utgör idag en tredjedel, eller drygt 30 procent, av alla allvarliga arbetsolyckor. I takt med att medelåldern på arbetskraften ökar förväntas även fallolyckorna att bli fler.

Detta enligt AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”, som uppges vara den största undersökningen i sitt slag.

Enligt rapporten löper Kvinnor över 56 år mer än 2,5 gånger så hög risk att drabbas av en allvarlig fallolycka jämfört med kvinnor i genomsnitt.
 
För män i samma åldersgrupp är risken att drabbas 1,9 gånger högre än genomsnittet.

Antalet arbetssjukdomar, som tumörsjukdomar, hörselskador, hudsjukdomar eller sjukdomar på andningsorganen minskar. Nästan hälften av arbetssjukdomarna hos män visade sig efter 56 års ålder.
Kvinnors arbetssjukdomar fördelar sig merjämnt över olika åldrar.

Totalt sett minskar antalet allvarliga arbetsskador. Men kvinnornas andel av arbetsskadorna ökar.

Här hittar du hela rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro:

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas