Nyheter

Fler röster höjs för höjd pensionsålder

Bo Könberg, Pensionsmyndighetens generaldirektör och en av pensionssystemets arkitekter, konstaterar att pensionsåldern måste höjas. - Det är dags att knyta pensionsåldern till den ökade livslängden.

Publicerad 2012-04-11

Bo Könberg är den tredje tunga aktören på kort tid som på DN debatt (10/4) för fram krav på höjd pensionsålder. Han visar att det allmänna pensionssystemet med dagens förutsättningar inte räcker till:

– Vi har ett hållbart pensionssystem med hyggliga pensionsnivåer för alla dem som också har tjänstepension.

– Men pensionssystemet kan förbättras om vi stegvis anpassar de olika åldersgränserna till den ökade livslängden, skriver Bo Könberg.

Längre än beräknat
Varje nyårsdag justeras ingångspensionerna för 65-åringarna med vad som hänt med livslängden – de så kallade delningstalen höjs.

– Matematiken ser så ut att den som vill behålla den föregående årgångens pensionsprocent behöver arbeta 2/3 av den ökade livslängden. De senaste åren har livslängden ökat med nästan 1,5 månad per år.

När reformen beslöts bedömde SCB att ökningen av livslängden fram till 2010 skulle vara cirka 1 år. Men det verkliga utfallet blev en ökning med cirka 1,8 år.

Klara vården
Utvecklingen ställer frågor om hur vi ska klara utgifterna för sjukvård och äldreomsorg under de kommande 30 åren. Bo Könberg använder försörjningskvoten mellan yrkesverksamma och ålderspensionärer i sin argumentation.

Häromåret gick det 3,1 personer i åldrarna 20–64 på varje person över 65 år.

– Om vi fortsätter att arbeta 2/3 av ökningen av livslängden stannar minskningen av försörjningskvoten vid 2,9, spår Bo Könberg, till vardags landshövding i Sörmland.

– Om vi i Sverige fortsätter att föda lika många barn som nu, arbetar 2/3 av den ökade livslängden och sänker inträdes¬åldern på arbetsmarknaden med någon månad om året, kommer vi att klara det.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Exemplet Danmark

Så tycker Erik Åsbrink, f d finansminister (S), 5/2:

”I Danmark har man indexerat pensionsåldern. I takt med att den genomsnittliga livslängden ökar, höjs också pensionsåldern med automatik. Detta gör pensionssystemet finansiellt robust. Det vore bra om vi kunde införa en liknande ordning, det vill säga att göra det möjligt att senarelägga människors utträde från arbetsmarknaden i takt med att medellivslängden ökar.”

Så tycker Göran Arrius, ordförande Saco, 11/2:

”Genomför en hållbar höjning av pensionsåldern. Invändningarna mot en kraftig engångshöjning är rimliga. Vi menar att man bör pröva en annan lösning. Vi tror att man bör genomföra en stegvis höjning av hela pensionsintervallet, möjligen med olika takt för den nedre och den övre gränsen i intervallet. Om det nedre intervallet höjs med en månad i taget och det övre med en och en halv månad per år kommer pensionsintervallet om drygt tjugo år att ha höjts till 63–70 år.”

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas