För låga pensioner värre än ojämlikheten
Rogestam, Bölander, Blomgren och Tallberg
Nyheter | Enade seniorer

För låga pensioner värre än ojämlikheten

Samtliga pensionärsorganisationer gör nu räfst och rättarting med pensionssystemet i ett sju sidor långt dokument till den parlamentariska Pensionsgruppen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-22

Dokumentet är ett remissyttrande på Pensionsgruppens utredning ”Jämställda pensioner?”.

Utredningen visar att det blir svårt att genomföra några åtgärder i pensionssystemet för att öka jämställdheten utan att resurser tillförs, skriver de fyra organisationerna.

Skälet är att inkomstpensionssystemet redan nu är underfinansierat.

”Det är dessutom så att de frågeställningar som tas upp inte har någon effekt på dagens pensionärers ekonomiska villkor. På sin höjd kan några av utredningens punkter få effekt om 20 år eller längre fram. Det är därför av stor vikt att andra åtgärder vidtas.”

Allt fler fattigpensionärer

Enligt Långtidsutredningen ökar andelen äldre med låg ekonomisk standard till år 2060 – kvinnor från 20 procent till 50 procent, män från 10 procent till 35 procent.

Dölj faktaruta

Analyser saknas

I ett pressmeddelande sammanfattar organisationerna sin kritik:

De få förslag som finns i utredningen kan i bästa fall öka jämställdheten för framtida generationer pensionärer. Det saknas också viktiga analysområden som varför kvinnors ökade arbetsdeltagande inte har gett högre pensioner, hur marginaleffekterna i grundskyddet påverkar kvinnors pensioner, anhörigvårdens betydelse för kvinnors pensionsnivåer och inkomstskattens betydelse för kvinnliga pensionärers disponibla inkomst.

För låga pensioner

De låga pensionsnivåerna är det stora problemet snarare än skillnader mellan könen, betonas i yttrandet som är undertecknat av organisationernas främsta ledare, alla kvinnor:

”Vi kräver att pensionssystemet måste utvärderas i sin helhet. I en sådan översyn bör bland annat inkluderas höjda pensionsavgifter, normen, bromsen, premiepensionssystemets utformning, pensionsavgifter över taket och höjd pensionsålder som åtföljs av motsvarande höjningar i socialförsäkringssystemen. Sådana förändringar får dock först effekt på längre sikt. För att förbättra pensionärernas ekonomiska situation, och särskilt kvinnornas, är det uppenbart att det enda som gör skillnad är att det tillförs mer resurser till inkomstpensionssystemet.”

Omfördelning ingen lösning

SPF Seniorernas ordförande vill se en förstärkt finansiering av hela systemet.

– Generellt låga pensioner är huvudproblemet snarare än skillnader mellan könen. En omfördelning av pensionsinkomster inom systemet är inte lösningen, då blir det snarare lika dåliga pensioner för alla. För att förbättra pensionärernas ekonomiska situation, och särskilt kvinnornas, är det uppenbart att det enda som gör skillnad är att det tillförs mer resurser till inkomstpensionssystemet, säger Christina Rogestam.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Undertecknarna

Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna
Christina Tallberg, förbundsordförande PRO
Monica Blomberg, tillförordnad förbundsordförande RPG
Berit Bölander, förbundsordförande SKPF

Dölj faktaruta

Flera förslag

I remissyttrandet lämnas flera konkreta förslag till förändringar av pensionssystemet, som man vill se grundligt utvärderat i sin helhet, bland annat:

  • höjt bostadstillägg
  • förändring av grundskyddets indexering
  • slopad åldersgräns i omställningspensionen
  • skattelättnader på pensionsinkomster
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-09-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas