Nyheter | replik

”För lite pengar går till pensioner”

Det är den bristande finansieringen av pensionssystemet som är problemet för dagens och morgondagens pensionärer, inte påstådda stölder utförda av enskilda politiker.

Jan Arleij
Publicerad 2017-01-05

Det budskapet framför SPF Seniorernas förbundsordförande i en debattreplik i Göteborgs Posten som publicerades på torsdagen (5/1).

– Det gjordes överföringar från AP-fonderna till statskassan – för att kompensera att staten i det nya pensionssystemet tog över utgifter för bland annat förtidspension och garantipension. Överföringen försvagade dock AP-fonderna och bidrog ihop med andra faktorer till att bromsen sänkt pensionerna, skriver Christina Rogestam.

– Men det är direkt felaktigt som Jarl Strömbäck påstår att orsaken är att tidigare statsministern Göran Persson skulle ha bestulit AP-fonderna på miljardbelopp.

Kompensation

Jarl Strömbäcks inlägg i Göteborgs Posten den 2 januari tangerar enligt Christina Rogestam myten om att just Göran Persson skulle vara ett av det svenska pensionssystemets stora problemskapare när det i verkligheten var flera riksdagsbeslut fattade i enighet av samtliga partier som står bakom pensionssystemet som är ansvariga för beslutet att överföra 258 miljarder från AP-fonderna till statskassan.

Detta skedde efter tre olika riksdagsbeslut under 1999-2001 och var en direkt följd av att staten tog på sig nya utgifter genom att det nya pensionssystemet slapp att betala för bland annat garantipensioner och förtidspensioner.

Blev för dyrt

Enligt en utredning gjord av riksdagens utredningstjänst, som Senioren.se tagit del av, utbetalade statskassan bara när det gäller garantipensioner under åren 2003-2013 över 200 miljarder kronor.

Det hade alltså i längden blivit betydligt dyrare för pensionssystemet att behålla betalningsansvaret för garantipensioner och förtidspensioner.

Men även om den kompensation som staten tog ur AP-fonderna – 258 miljarder – inte räckte till hela utgiftsökningen för staten, så försvagades likafullt AP-fonderna på ett sätt som senare alltså skulle bidra till att bromsen utlöstes med följd att inkomst- och tilläggspensionerna sänktes.

Förbundets namn

Ett problem enligt Christina Rogestam är att Jarl Strömbäcks inlägg är undertecknat med ”f d distriktsordförande SPF Seniorerna Västernorrland”.

– SPF Seniorerna ska vara starka kritiker av nuvarande pensionssystem, men med korrekta argument. Bara så blir vi trovärdiga och når framgång, markerar Christina Rogestam på SPF Seniorernas hemsida.

Liten skillnad

Såväl Jarl Strömbäck som Christina Rogestam är överens om att pensionssystemet inte levererar pensioner som det var tänkt.

– Det kommer inte in tillräckligt med pengar för att betala ut rimliga pensioner – i dag eller i morgon. Pensionsavgifterna är för låga och 15 miljarder av dem går årligen som skatt till finansministern i stället för att stärka systemet, skriver Christina Rogestam.

Systemet tar inga sociala hänsyn till rimliga levnadsnivåer och belönar sällan ett långt arbetsliv, konstaterar SPF Seniorernas ordförande i artikeln. ”40 års arbete ger ofta en pension som det knappt går att leva på, några hundralappar högre än en som arbetat lite eller inte alls.”

På väg utför

Trots att vi svenskar jobbar flest antal år i EU, har högst sysselsättning och går i pension sent så blir pensionsnivåerna låga. Utan förändringar av systemet så kommer pensionärerna att fortsätta halka efter inkomstutvecklingen, skriver Christina Rogestam.

Jarl Strömbäck anser att utvecklingen ”på sikt kommer att ge Sverige ett av de sämsta pensionssystemen inom EU”.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2017-01-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas