Förbud mot elsparkcyklar på gångbanor och trottoarer
Ann Hedberg Balkå, ordförande i SPF Seniorernas Stockholmsdistrikt, och infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) tittar närmare på uppställningsplatser för elsparkcyklar på torsdagen.
Nyheter | förbud

Förbud mot elsparkcyklar på gångbanor och trottoarer

Nu är det förbjudet att åka och parkera elsparkcyklar på gångbanor och trottoarer. ”Det ska skapa trygghet för alla som rör sig på våra gångbanor”, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-09-01

Den nya lagen träder i kraft på torsdagen (1/9) och innebär följande:

  • Körförbud på gångbanor och trottoarer.
  • Parkeringsförbud på gång- och cykelbanor samt på trottoarer.

Ett steg i rätt riktning, menar SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström som uttalar sig i Dagens Nyheter.

– Många av våra medlemmar har dålig syn, det är en del av åldrandet. Vi har haft medlemmar som snubblat över dem eftersom man inte letar hinder så långt ner med ögat, säger Peter Sikström till tidningen.

Anledningen till den nya lagen är att antalet olyckor med elsparcyklar ökat dramatiskt de senaste åren och att många elsparkcyklar parkerats slarvigt med fara för andra eller helt enkelt bara slängts åt sidan.

Dramatisk ökning av antalet olyckor

2018 rapporterades 18 olyckor med elsparkcyklar med personskador. 2019 var siffran 709 och 2020 var den 798 medan det förra året rapporterades 1 056 olyckor.

– Vi la fram det här förslaget till regeringen för att skapa trygghet för gångtrafikanter i stadsmiljö. Vi har sett exempel på ganska otäcka olyckor när äldre blivit påkörda. Där handlar det ju om att man helt enkelt inte hinner parera när en elsparkcykel kommer så fort, säger Kristofer Elo.

Särskilda parkeringsplatser

Det är tillåtet att parkera på särskilda parkeringsplatser för cyklar eller elsparkcyklar men i övrigt ska de inte vara på gång- eller cykelbanor samt trottoarer.

– Vi har vissa seniorer som älskar elsparkcyklarna över allt annat, och vissa inte lika mycket. Här har man försökt hitta en avvägning mellan de som vill åka på elsparkcyklarna och de som vill totalt förbjuda dem. Men sedan får man titta på och diskutera – är det tillräckligt? säger Peter Sikström till Dagens Nyheter.

De är undantagna

Den nya lagen innebär att kommuner och poliser har rätt att flytta elsparkcyklar och det gäller även om de inte orsakar fara eller på något annat sätt hindrar eller stör.

Undantagna är barn som till och med det år de fyller åtta får köra elsparkcykel på gångbana om det inte finns cykelbana samt personer med rörelsehinder som använder olika fordon för att kunna transportera sig.

Riskerar böter

Den som bryter mot de nya reglerna riskerar att få böter. För cyklar som kör på gångbanor är bötesbeloppet 500 kronor.

På torsdagen inspekterade också SPF Seniorernas Stockholmsordförande Ann Hedberg Balkå en uppställningsplats för elsparkcyklar tillsammans med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Samtliga partier är överens i frågan och Ann Hedberg Balkå, som berättar att hon själv har använt elsparkcyklar flera gånger, tycker också att det är bra att saken regleras även om hon också menar att elsparkcyklar är bra om de hanteras rätt.

 

Jan Hagberg
Publicerad 2022-09-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas