Nyheter | SPF Kongress | Dagens beslut i korthet

Förbundsstyrelsen får ansvarsfrihet

SPF är en välskött organisation, sade revisorerna.

Publicerad 2014-06-11

Kongressens första dag ägnades – förutom åt invigningen – till stor del åt formalia, som att utse presidium, fastställa dagordning, öva på mentometerknapparna. Bland annat beslutades att viktiga frågor som namnbyte, central uppbörd och öppna upp för ett bredare medlemsskap skulle lyftas ut som egna punkter.

Dessutom han ett antal rapporter avhandlas.

 

Revisorerna hade ingenting att anmärka på ekonomin eller verksamheten. Kongressen beslutade att godkänna revisorernas rapport samt att ge styrelsen ansvarsfrihet för den gångna kongressperioden.

 

Ålderismrapporten – som föredrogs av generalsekreterare Stickan Carlsson – fick med beröm godkänt av kongressen. Flera talare vittnade också om hur viktig frågan var, att de önskade att arbetet skulle fortsätta i framtiden, och att de märkt hur intresset ökat bland medlemmarna.

 

Tankesmedjans rapport – som handlar om hur förbundet kan tänkas fungera tio år eller mer fram i tiden godkändes också. Här framfördes dock önskemål om att tankesmedjan borde arbeta mer öppet.

Även rapporten för projektet Ett steg till godkändes.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas