”Föreningarna måste bli mer aktiva!”
Hans Ström och Rune Kjernald.
Nyheter | medlemskraft

”Föreningarna måste bli mer aktiva!”

Statusen på uppdraget som valberedare måste höjas. Och alla måste dra sitt strå till stacken. Det säger förbundets högste valberedare i ett utspel till hela organisationen.

Jan Arleij
Publicerad 2024-03-22

Rune Kjernald är ordförande i SPF Seniorernas valberedning. Tillsammans med sekreteraren Hans Ström vill han få organisationen att vakna till.
De är visserligen mycket nöjda med både kompetens och bredd i dagens förbundsstyrelse – men hade önskat betydligt fler namn att jobba med. Sårbarheten går igen i hela organisationen.
– Ute i distrikt och föreningar är det ofta ännu magrare med förslag när styrelserna ska väljas. Hela organisationen behöver att vi gör något åt det här, säger Rune Kjernald.
Men hur ska man lyckas höja statusen på valberedarna när förbundet redan tar fram studiematerial, betonar deras viktiga roll och ordnar webbinarier? Hans Ström sticker ut hakan. Det krävs en uppryckning.
– Orden måste åtföljas av handling. Det är tyvärr så att när själva punkten att utse en valberedning kommer på årsmötenas föredragningslista är det i många fall inte förberett. Man har inte ens tänkt på vilka man vill föreslå.

– Det leder till att man inte får ihop en valberedning varpå styrelsen själv får ta på sig uppdraget vilket naturligtvis inte är bra. En valberedning ska vara helt fristående och oberoende.
Problemet är inte nytt och heller inte unikt för SPF Seniorerna, men det gör det inte mindre allvarligt. Det är i själva verket ett existentiellt hot för föreningar och distrikt – och i förlängningen för hela organisationen. För i potten ligger SPF Seniorernas förmåga att få nya medlemmar och därmed kraften att påverka politiken liksom förmågan att erbjuda alla 250 000 medlemmar en fin gemenskap och meningsfulla aktiviteter.
– En valberedning är varje förenings framtid, säger Hans Ström.
Rune Kjernald nickar instämmande.
– Det innebär att valberedarnas verktygslåda behöver fyllas på och det ganska omgående.
Ett sätt är att förbundets valberedning med alla nio ledamöter används mer effektivt i utbildande syfte under rundresor till föreningar och distrikt, föreslår de båda.
– När vi är ute i landet ser vi många utmärkta exempel på hur föreningar och distrikt går till väga. Det behöver vi ta tillvara. De goda exemplen bör komma hela organisationen till godo.

En annan åtgärd vore att lägga till valberedningen under den punkt på föredragningslistan där arvoden och eventuella ersättningar behandlas.
Frågor som återkommande dyker upp när valberedningar ska rekrytera är ”vad innebär uppdraget” och ”vad får man betalt”.
– Då behöver vi ha tydliga svar på vad uppdraget kräver och om det utgår ersättning, säger Hans Ström.
SPF Seniorerna höll kongress 2023. I juni 2025 är det dags igen. Därefter utökas mandatperioden till fyra år med en mellanliggande digital kongress. Det sätter ökad press på förbundets valberedning – många seniorer funderar både en och två gånger på vad det innebär att åta sig ett stort ansvar under så pass lång tid.
– Vi hoppas att kongressen 2025 säger ja till en motion som föreslår att man ska kunna göra fyllnadsval vid den mellanliggande digitala kongressen, säger Hans Ström.
De båda valberedarna från Skaraborg och Gästrikland hör till SPF Seniorernas mest erfarna trotjänare.

Tillsammans med övriga sju ledamöter i valberedningen har de ett särskilt ansvar att besöka två eller tre distrikt vardera under 2024.
– Vi vill vitalisera föreningarnas arbete med uppmaningen att bidra mer aktivt än tidigare med förslag på vilka som ska sitta i kommande förbundsstyrelse eller vara revisor, säger Rune Kjernald.
– Idag sker det här arbetet på väldigt olika sätt, säger Hans Ström. Distriktsstyrelsen själv sitter ibland i slutet rum och tänker ut namn. Vi vill i stället att hela organisationen ska känna engagemang och ansvar.
Nyordningen innebär inte att distrikten blir förbigångna, betonar de båda. Där är dessutom stadgarna glasklara – distrikten ska alltid yttra sig om de namn som organisationen vill föra fram till valberedningen.
– Varje förening och distrikt borde ha en mall som talar om vad man gör i styrelsen. En arbetsbeskrivning kan man säga.

Jan Arleij
Publicerad 2024-03-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas