Nyheter

Forskare: valfrihet fungerar inte

Publicerad 2011-09-27

De äldre kan inte agera som rationella och välinformerade kunder och bidrar därmed inte till en marknadsmässig korrigering av kvaliteten inom vård och omsorg, skriver forskarna Mats Thorslund, Bettina Meinow och Marti Parker på DN Debatt.

– I det kommande numret av den vetenskapliga tidskriften Social Science & Medicine visar vi att drygt hälften av ett representativt urval av befolkningen som är 77 år eller äldre saknar de förmågor som behövs för att själv kunna välja utförare inom sjukvård och äldreomsorg. De har inte förmågan att agera som den rationella och välinformerade kund som ligger till grund för det marknadsekonomiska antagandet om automatisk kvalitetskorrigering.

En tredjedel utan chans
Att kunna få fram relevant information samt förstå och ta ställning till olika alternativ är avgörande om man ska kunna göra ett eget val, konstaterar de tre forskarna.

– Enligt våra resultat klarade en tredjedel av de som var 77 år eller äldre inte av att intervjuas över huvud taget, alternativt kunde inte göra ett enkelt minnestest.

Paradox
Valfrihet i sig är bra, slår debattörerna fast. Men när det kommer till komplexa val med långtgående konsekvenser blir det ofta helt enkelt för svårt om man är skröplig.

Paradoxen är uppenbar – har man förmågan att välja så uppfyller man oftast inte kraven för att få äldreomsorg, konstaterar de.

– Kvaliteten inom den svenska äldreomsorgen behöver förbättras. Det är dock uppenbart att den marknadsekonomiska modell som fungerar för tandkräm och restauranger inte på samma sätt kan fungera för äldreomsorgen. Valfrihet skall finnas också för de allra äldsta och svagaste. Men vi är kritiska till den övertro som verkar finnas från politiskt håll att ökad valfrihet automatiskt skulle höja kvaliteten.

Tvingas välja på måfå
Anhöriga, då? Ja, långt ifrån alla har anhöriga i närheten som vill och kan göra efterforskningar om de olika alternativen, menar forskarna.

– För många äldre görs förstagångsvalet på ett sjukhus i samband med utskrivningen efter ett akut insjuknande. Det är ofta bråttom och valet blir nog ofta på måfå, till exempel samma utförare som grannen har eller den som står högst upp på listan av utförare som kommunen tillhandahåller.

Ageing Research Center
De tre forskarna arbetar vid Aging Research Center – ett institut för forskning om åldrandet vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Bettina Meinow är fil dr, Marti Parker docent och Mats Thorslund är professor.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs hela debattartikeln här.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas