SPF Seniorerna: Förslaget ökar seniorers oro
Nyheter | Kritik

SPF Seniorerna: Förslaget ökar seniorers oro

Förslaget om vinsttak spär på den oro som finns hos många av SPF Seniorernas medlemmar. Det säger förbundets generalsekreterare Peter Sikström.

Jan Arleij
Publicerad 2018-01-19

Det finns två huvudinvändningar från SPF Seniorerna mot regeringens förslag till att begränsa vinstmöjligheterna inom bland annat äldreomsorgen.

  • Det finns en överhängande risk för att många populära utförare kommer att lägga ner
  • Valfriheten kommer att urholkas

– Våra egna medlemsundersökningar visar tydligt att man inte litar på att kommunerna skulle kunna klara att fylla ut tomrummet efter de privata aktörer som kan tvingas lägga ner om man inte längre i praktiken kan ta ut någon annan vinst än ett prisbasbelopp, säger Peter Sikström.

Svårt fylla tomrum

Det är enligt lag kommunernas skyldighet att tillhandahålla äldreomsorg, oavsett om den ges i offentlig eller privat regi.

– Men kommunernas möjligheter bedömer jag som små eller obefintliga att klara av ett sådant stort bortfall som med all säkerhet skulle bli.

Faktaunderlag

Vänsterledarens argument på fredagens pressträff att det finns ett samband mellan privata aktörer och lägre bemanning avfärdar Peter Sikström som närmast oseriöst.

– Det är inte den faktabild jag har fått. Istället måste man fråga vilket underlag som används för sådana påståenden.

SPF Seniorernas generalsekreterare vill vända på frågeställningen:

– Kommuner som beställer äldreomsorg bör fråga sig hur företag som man anser tar ut för stora vinster alls kan göra det när det ju är kommunerna som är ansvariga för kravnivån i beställningen.

– Dessutom kan det vara rimligt att kommunerna frågar sig hur i så fall privata bolag kan arbeta med en sådan effektivitet att det går att göra en vinst.

Valfrihet på spel

Peter Sikström gör idag bedömningen att förslaget inte passerar riksdagen.

– Skulle det ske vore det ett mycket stort bakslag för valfriheten i svensk äldreomsorg. Idag finns på många håll en möjlighet att byta ut en utförare man inte är nöjd med. Den friheten är mycket central för våra medlemmar.

Många kritiska röster

Kaos hotar
– Det är en dyster dag för Sverige att regeringen lägger en proposition som inte handlar om kvalitet i välfärden, utan om hur man successivt ska nedmontera välfungerande välfärdsföretag, säger Andreas Åström näringspolitisk chef Almega. Givet utbyggnadsbehoven av offentlig sektor så skulle vi få kaos i välfärden om förslaget går igenom.

Ideologi och myter
– Regeringens förslag, som är helt styrt av Vänsterpartiet, bygger på ideologi och myter. Man har varit fullständigt tondöv för den massiva kritik som riktats mot förslaget, säger Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne. Om förslaget genomförs hotas minst åtta av tio företag inom skolan och omsorgen av nedläggning. Det skulle drabba 100 000-tals elever och omsorgstagare. Förslaget innebär att Sverige tar ett jättekliv tillbaka i utvecklingen mot de gamla monopolens tid, utan valfrihet och inflytande för den enskilde.

Hänvisar till skandaler
– Shekarabis och Sjöstedts argument för vinsttaket är hänvisningar till anekdoter om skandaler och gamla opinionsundersökningar. Jag kan inte tro att regeringen menar allvar med att stifta lag med det som grund, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.- Det bästa nu vore om riksdagen så snabbt som möjligt röstar ner förslaget om vinsttak.

Förbud mot företagande
Liberalerna i Stockholms stad uppmanar regeringen att backa från uppgörelsen med (V) och istället söka en blocköverskridande överenskommelse om striktare krav på ledning och kvalitet av samtliga aktörer i välfärden.- Förslaget är i praktiken ett förbud mot företagande inom skola och omsorg, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Välkomnar förslaget
– Att vinsterna begränsas kommer inte innebära att äldre ställs utan äldreomsorg. Välfärdsföretagen bedriver en skattefinansierad verksamhet som är behovsstyrd och det är kommunen som har ansvaret att den finns oavsett om utföraren är privat eller offentlig. Om företag väljer att avveckla på grund av att de inte får ta ut den vinst de önskar förändras varken behovet av omsorg eller skatteunderlaget som utgör finansieringen. PRO ser gärna fler seriösa företag som drivs av engagemang, säger PROs ordförande Christina Tallberg.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-01-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas