Förståelse i opinionen för seniorers krav
Nyheter | Gensvar

Förståelse i opinionen för seniorers krav

Allmänheten ser två välfärdsområden som särskilt utsatta – sjukvården och äldreomsorgen. Det visar en ny opinionsundersökning.

Jan Arleij
Publicerad 2017-08-18

Det är Dagens Samhälle i samarbete med Demoskop som under perioden november 2015 till augusti 2017 har intervjuat cirka 1 000 personer per månad.

Sommarens pressade läge inom vård och omsorg har gjort avtryck i människors uppfattning.

– Konsekvenserna av överbeläggningar har uppmärksammats alltmer, och det är inte förvånande att allmänheten oroas av situationen, skriver Dagens Samhälle.

Kan ta fart

Pensioner är en annan fråga som fått allt större tyngd, visar undersökningen.

– Låga pensioner och de många fattigpensionärerna har varit omdiskuterade i media under senare tid. Det skulle inte förvåna om den frågan kan ta fart, skriver tidningen i sin analys av opinionen.

Starka åsikter

SPF Seniorernas långa arbete för att lyfta fattigpensionärernas situation kan mycket väl komma att få genomslag under det kommande valåret. Ett ökande stöd för organisationens krav verkar växa i folkdjupet.

– Det finns starka uppfattningar om att äldre inte behandlas på ett rättfärdigt sätt. En debatt om äldres problem kan förmodligen få resonans i breda grupper.

Frågor och svar

Frågan som ställs till befolkningen varje månad: Finns det något problem med välfärden som du tycker är särskilt viktig just nu?

Juli: 18 procent svarade sjukvård och 15 procent svarade äldre. I augusti var siffrorna 21 respektive 18 procent.

På tredje plats kommer invandring på 6 respektive 9 procent.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-08-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.