Fortsatt brist på diabetesmedicin
Bild: Colourbox
Nyheter

Fortsatt brist på diabetesmedicin

Tillgången till läkemedel för diabetes är fortsatt ansträngd. Var tionde med diabetes typ 2 står helt utan medicin, enligt ny undersökning.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-06-28

Det är alltjämt svårt att få tag i rätt diabetesmedicin i Sverige. Det visar en ny undersökning från Svenska Diabetesförbundet.

– Vår undersökning visar att många med diabetes fortfarande är mycket hårt drabbade av bristen på läkemedel i Sverige och vi ser ingen ljusning. För många med sjukdomen har bristen en tydligt negativ effekt på hälsan. Vi vill därför se att regeringen utser en aktör som får mandat att hantera brist- och restsituationer, säger ordföranden för Svenska Diabetesförbundet Björn Ehlin i ett uttalande.

Drygt 3 700 personer av förbundets medlemmar har medverkat i undersökningen. Av dessa uppger fyra av tio att det läkemedel de använder varit slut på apoteket. När det gäller diabetes typ 1 så fick närmare tre av tio berörda byta läkemedel under 2024 , vilket är närmare en fördubbling jämfört med året innan. Många uppger att vissa fabrikat av insulin inte finns på apoteken.

– Vi ser nu försämrad tillgång på vissa förpackningar av insulin, som är ett livsviktigt läkemedel. Det går att byta till annat insulin men detta kan påverka såväl egenvården som vardagen negativt. Olika insulinsorter har olika effekt och verkan vilket kan påverka behandlingen samt för vissa leda till mer instabila blodsockernivåer, kommenterar Björn Ehlin.

En av tio med diabetes typ 2 anger att deras medicin inte funnits på apoteket under 2024, och att de idag står utan medicin. Sju av tio uppger att det är blodsockersänkande läkemedel som ofta är svårt att få tag på. Fyra av tio anser att deras hälsa påverkats negativt av bristen på läkemedel.

– I ett läge där hälsan påverkas negativt hos nära 40 procent med typ 2 diabetes blir det angeläget att regeringen överväger fler och snabbare åtgärder för att hantera läkemedelsbristen och restsituationer. Ett första steg skulle vara att hörsamma Läkemedelsverkets förslag om att utse en nationell aktör med övergripande mandat att hantera bristsituationer, avslutar Björn Ehlin.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-06-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas