Fortsatt strid mot ”ständigt nya åldersgränser”
Kongress 2017 | Nyheter | vård och omsorg

Fortsatt strid mot ”ständigt nya åldersgränser”

Kampen mot omotiverade åldersgränser i sjukvården fortsätter.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15

Kongressen ställer sig bakom förbundsstyrelsens linje som kommer till uttryck i olika dokument i kongresshandlingarna.

I svaret på SPF Seniorerna Salas motion ”Avskaffande av åldersgränser inom sjukvården” formulerar sig förbundsstyrelsen så här:

– De omotiverade åldersgränserna i hälso- och sjukvården är diskriminerande och motverkar en god hälsa hos seniorerna – därför ska de avskaffas.

Oacceptabelt

SPF Seniorerna Sala ger som exempel i sin motion att landstingen tillämpar övre åldersgränser för rätten att få erbjudande om undersökning för exempelvis mammografi och prostataundersökningar.

– Detta är en oacceptabel åldersdiskriminering mot en grupp som genom arbete och ansvarstagande har deltagit i uppbyggandet av det svenska välfärdssamhället.

Två program

Kongressen konstaterar att oacceptabel åldersdiskriminering behandlas i förbundsstyrelsens nya Vård- och omsorgsprogram och även i Program för seniorrespekt och seniorers likaberättigande.

Man godkänner också resonemanget i yttrandet över motionen.

– Följaktligen föreslås SPF Seniorerna verka för att riksdagen, regeringen samt landstingen och regionerna ser över bestämmelser med omotiverade skillnader med hänvisning till ålder och tar bort dem, skriver förbundsstyrelsen i sitt svar på motionen, som man därmed anser vara besvarad.

Ständigt nya gränser

Omotiverade åldersgränser i hälso- och sjukvården är en fråga som SPF Seniorerna arbetat intensivt med i många år.

– Troligen kommer förbundet behöva arbeta med frågan under överskådlig tid då ständigt nya omotiverade åldersgränser införs, skriver förbundsstyrelsen och pekar på hur riksdagen 2016 beslutade att kostnadsfri screening med mammografi ska erbjudas kvinnor, men endast upp till 74 års ålder.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas