”Fröets dag” ska få Sverige att blomstra igen
Så här ser det ut när Naturskyddsföreningen i Halmstad samlar in fröer. Foto: Världens längsta blomsteräng
Nyheter | kampanj

”Fröets dag” ska få Sverige att blomstra igen

Naturskyddsföreningen lanserar ”Fröets dag” i morgon 30 augusti. Bland annat genom att bjuda in till ett kostnadsfritt frukostwebbinarium i morgon bitti där alla kan delta.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-08-29

Syftet är att öka medvetenheten om fröets betydelse och särskilt vikten av lokala frösorter, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Vi bjuder in alla att delta på Fröets dag. Genom att aktivt samla in och så fröer från vilda ängsblommor i ditt närområde, kan du göra en viktig insats för naturen och våra pollinatörer, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Födan för pollinatör har minskat kraftigt när ängs- och betesmarker försvinner från det svenska landskapet.

Ofta används ängsfröblandningar som är köpta för att återskapa de blomrika miljöerna och det finns en osäkerhet om vad de innehåller och vilken nytta de gör.

För det finns en risk att de inte anpassar sig till den nya miljön och paradoxalt nog kan det leda till minska biologisk mångfald istället för att den ökar.

Så gör du för att anmäla dig

Naturskyddsföreningen nämner tre skäl till varför man ska samla in och så fröer från vilda blommor i närområdet:

  1. Blommorna har bättre möjlighet att etablera sig och spridas eftersom de är anpassade till platsens förhållanden.
  2. Blommorna blir till störst nytta för pollinatörer, fåglar och djur som finns i området.
  3. Det innebär minimal miljöpåverkan eftersom det undviker trädgårdsindustrins användning av växthusenergi, gödsel, kemikalier, torvjord och transporter.

”Fröets dag” lanseras genom att Naturskyddsföreningen bjuder in till ett frukostwebbinarium som handlar om vikten av lokala fröer och hur du praktiskt går till väga för att samla fröer.

Seminariet pågår mellan 08.30 och 09.30 i morgon. Det är gratis och du behöver inte vara medlem i Naturskyddsföreningen för att delta.

Läs mer och anmäl dig här.

Världens längsta blomsteräng

”Fröets dag” är ett initiativ från Naturskyddsföreningens projekt Världens längsta blomsteräng, som går ut på att omvandla Sveriges vägkanter till ett paradis för biologisk mångfald. Målet är skapa blomsterkorridorer på 1000 kilometer genom hela Sverige som ger mat åt bin, fjärilar och andra pollinatörer.

Dölj faktaruta
Jan Hagberg
Publicerad 2023-08-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas