Sammanhållen vård i fokus på gigantisk konferens om äldre
Foto: Barabasa / Colourbox
Nyheter | Omsorg | Vård | Mötesplats

Sammanhållen vård i fokus på gigantisk konferens om äldre

Ska äldreomsorgen klara sina stora utmaningar måste den förbättras kraftigt. Och idéerna är många. Den slutsatsen kan man dra av ett besök på Äldreriksdagen i Älvsjö.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-21

Äldreriksdagen pågår för fullt i Älvsjömässan i Stockholm.

– Patientfokuserad, kunskapsbaserad och rätt organiserad vård är de perspektiv utgör den råda tråden, säger projektledaren Åsa Agerbring.

Patientsäkerhet

Årets Äldreriksdag kopplar i år ihop sig med 2016 års upplaga av den Nationella Patientsäkerhetskonferensen.

– Det syftar till att skapa fokus kring betydelsen av sammanhållen vård mellan landsting, region och kommun, men även förstärka betydelsen av arbete med säker vård och omsorg i kommunerna, säger Åsa Agerbring.

Klassiska frågor för äldreomsorgen i Sverige, alltså. SPF Seniorerna har under decennier försökt påverka stat, kommuner och landsting att hitta former som gör att den äldre inte ska falla mellan stolarna till följd av dubbla huvudmannaskap och ”dubbla plånböcker”.

En mötesplats

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram ett digert program som fyller Äldreriksdagens två dagar med diskussioner och kunskapsöverföring, idéer med målet att äldre ska tas om hand bättre än idag.

– Konferensen är en mötesplats. Vår ambition är att vi kan prata om gemensamma frågor över alla gränser för att hitta idéer till en tryggare och säkrare vård och omsorg, säger Åsa Agebring.

– Äldres behov av tandvård, hur man kan minska risken för fall och fallskador genom träning och hur man kan använda klagomål för att utveckla sin vård och omsorg är exempel på programpunkter som politiker, profession men också representanter för seniororganisationer kan ta del av.

Många uppslag

Deltagarna kan också ta del av en monterutställning med bland andra Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg IVO och en så kallad Posterutställning med nära hundra rapporter om pågående utvecklingsprojekt runtom i landet.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Tre nycklar till bra boende

Ett av 50 seminarier under Äldreriksdagen och Patientsäkerhetskonferensen har titeln ”Trygghet, aktivitet och stöd i framtidens boende”.
Vad vill morgondagens äldre ha för stöd i sitt boende? Undrar Marianne Svensson från myndigheten Vårdanalys.
Maria Gill från SKL talar under rubriken ”Ökad trygghet, aktivitet och delaktighet med digital teknik”.
Eva Sundberg från Livsmedelsverket fortsätter att lyfta äldrematens betydelse under rubriken ”Måltiden bidrar till glädje, gemenskap och meningsfullhet”.

a%cc%88ldreriksdagen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-09-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas