Gotland och Kalmar allt årsrikare
Nyheter | Tillväxt

Gotland och Kalmar allt årsrikare

Till år 2040 kommer Sveriges befolkning att öka med nästan en miljon personer. Det visar nya siffror från SCB.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-30

SCB, Statistiska centralbyrån, gör varje år så kallade framskrivningar av befolkningen i Sveriges län och kommuner.

2040 beräknar SCB att Sverige har drygt 11 miljoner invånare. Det är i så fall en ökning med 913 000 eller 9 procent jämfört med 2021.

Stockholms län beräknas öka mest antalsmässigt fram till år 2040, medan Uppsala län kommer att öka mest procentuellt. I Västernorrlands och Norrbottens län väntas folkmängden minska mest, både i antal och procent.

Stockholms län, som är det folkrikaste länet, får den största antalsmässiga ökningen fram till år 2040. Folkmängden i Stockholms län beräknas öka med 379 000 personer eller 16 procent. Uppsala län väntas få den största procentuella ökningen, 17 procent.

80-plussarnas tid

Utmärkande för den framtida befolkningen är att andelen äldre i befolkningen ökar, skriver SCB i sin prognos.

• Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre är högre 2040 än 2021 i samtliga län och i princip alla kommuner.
• Andelen 80 år och äldre är högre i alla län och alla kommuner år 2040 än 2021.

I hela riket beräknas 8 procent av folkmängden vara 80 år eller äldre år 2040, jämfört med 5 procent idag.

– Ökningen beror på att dödligheten minskar, men också på att de stora kullarna födda på 1940-talet passerar 80 års ålder de närmaste åren, konstaterar SCB på sin hemsida.

En av tio

Gotlands län och Kalmar län är de län där andelen 80 år och äldre förväntas vara högst år 2040, 11 procent. I Stockholms län förväntas den lägsta andelen äldre, drygt 6 procent.

Detta kan jämföras med dagens andel på 7 procent i Gotland och Kalmar respektive 4 procent i Stockholm.

Framtiden

Statistiken öppnar stora möjligheter, inte minst för ideella organisationer som SPF Seniorerna som har stora grupper att värva.

Politikerna bör också ha alltmer att vinna på att utveckla en hållbar och rättvis äldrepolitik, något som seniororganisationer mer än gärna skulle hjälpa dem med.

Så mycket växer vi

Folkmängd 2021 och 2040 samt förändring i antal och procent i länen

Län Folkmängd
2021
Folkmängd
2040
Förändring
2021–2040
antal
Förändring
2021–2040
procent
Uppsala 395 000 460 700 65 700 16,6
Stockholm 2 415 100 2 793 700 378 500 15,7
Halland 340 200 380 200 39 900 11,7
Skåne 1 402 400 1 563 400 160 900 11,5
Västra Götaland 1 744 900 1 906 700 161 900 9,3
Östergötland 469 700 506 300 36 600 7,8
Västmanland 279 000 299 100 20 200 7,2
Södermanland 301 800 322 300 20 500 6,8
Gotland 61 000 65 000 4 000 6,6
Örebro 306 800 325 100 18 300 6
Jönköping 367 100 388 300 21 200 5,8
Kronoberg 203 300 212 800 9 400 4,6
Västerbotten 274 600 286 300 11 800 4,3
Jämtland 132 100 132 300 200 0,2
Dalarna 288 400 288 100 ‑300 ‑0,1
Kalmar 247 200 246 000 ‑1 100 ‑0,5
Värmland 283 200 281 000 ‑2 200 ‑0,8
Gävleborg 287 800 284 300 ‑3 400 ‑1,2
Blekinge 158 900 156 100 ‑2 800 ‑1,8
Norrbotten 249 700 237 100 ‑12 600 ‑5,1
Västernorrland 244 200 230 100 ‑14 100 ‑5,8
Sverige 10 452 300 11 365 000 912 700 8,7

Tabellen är sorterad efter den procentuella förändringen.

Källa: SCB

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-05-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas