Här är kongressens beslut
Nyheter | Kongress 2020

Här är kongressens beslut

Som första seniorförbund har SPF Seniorerna genomfört en helt digital kongress. Förbundet har nu ett distrikt mindre och en ny styrelse.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-06-12

Efter visst krångel med tekniken och licenserna kunde SPF Seniorernas första digitala kongress komma igång och det hela löpte i stort sett enligt plan. Diskussionerna blev av förklarliga skäl något färre och kortare än under en normal kongress, och dessutom behandlade dagens kongress bara en del av alla årets frågor. Övriga frågor, som stadgar och motioner, kommer att behandlas vid senare tillfälle då pandemin och restriktionerna tillåter.

Viss diskussion

De diskussioner som ändå ägde rum rörde bland annat resultaten från den föregående kongressperioden, huruvida förslaget om nya stadgar – som ska behandlas under nästa del av kongressen – ska återremitteras till distrikten eller bara gås igenom av den nya styrelsen, och medlemstidningen. Somliga ansåg att Senioren var onödigt lyxig medan andra kom till tidningens försvar. Över nittio procent av medlemmarna är mycket nöjda eller nöjda med sin medlemstidning och den spelar stor roll i rekryteringen av nya medlemmar. Generalsekreterare Peter Sikström påpekade att tidningen också ser över sina kostnader under det rådande läget.

Slogs ihop till ett

Jämtlandsdistriktet och Härjedalsdistriktet hade en önskan om att gå samman till ett distrikt, vilket kongressen biföll. Anders Granbom som talade för distriktens sak framhöll att det nya distriktet kommer att sammanfalla bättre med regionen, som heter Region Jämtland och Härjedalden.

Nytt presidie

Valberedningens förslag till ny ordförandes samt första och andra vice ordförande gick igenom utan diskussion. Eva Eriksson valdes om till förbundsordförande. Lena Gustavsson fick förnyat förtroende som vice ordförande och Nils Ingmar Thorell valdes in som ny andra vice ordförande.

”Jag brukar säga att jag är medlem i en organisation som heter SPF Juniorerna”, sade han. ”Jag känner mig som en junior i SPF-sammanhang. Vi är inte så många femtiotalister, det måste vi jobba med.”

Önskade större spridning

Valberedningens förslag till övriga styrelseledamöter utmanades av en nominering från Värmlandsdistriktet, som föreslagit juristen, fritidspolitkern och forne FN-observatören Rolf Lundberg som ledamot. Ett par ombud påpekade också att de velat se större spridning, både bakgrundsmässigt och geografiskt, bland valberedningens förslag.

Färdig styrelse

Efter en omröstning som blev utdragen på grund av tekniska svårigheter, beslutade kongressen dock med klar marginal att gå på valberedningens linje och välja in Ann-Chrisitne Baar, Berndt Ericsson, Åke Persson och Ann Hedberg Balkå samt återvälja Monica Ulfhielm, Anders Bergsten, Lars-Åke Karlsson, Mona Wilson, Chatrine Pålsson Ahlgren och Kjell Hansson.

Flera hjärtefrågor

Den nya styrelsen har ett seniorpolitiskt allmänintresse, men flera av ledamöterna har också egna hjärtefrågor eller specialområden. Ann-Chrisitne Baar från Bohusdistriktet framhöll omsorg och sjukvård som sina medan Anders Bergsten från Hälsinglands distrikt brinner för bostäder, ekonomi, pensioner, skatter och seniorers inflytande.

Lars Åke Carlsson från Avesta har hittills varit engagerad i utbildningsfrågor, Åke Persson från Halland är särskilt intresserad av teknikutveckling och inte minst tekniska hjälpmedel inom vården och Monica Ulfhielm från Stockholm har suttit i utredningar om seniorer och IT.

Nyvalde Berndt Ericsson framhöll istället hur många frågor som berör just äldre, och att det gäller att ha ett helikopterperspektiv på dessa och inte minst få omvärlden att sluta behandla äldre som en enda homogen grupp.

I övrigt beslutade Kongressen att:

  • Bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
  • Behålla den nuvarande förbundsavgiften.
  • Besluta om arvode till valberedning och styrelse enligt förslag.
  • Till revisorer välja Jan-Erik Löwbom och Hans Bengtsson samt till ersättare välja Mats Rensfeldt och Kjell Dahlström.
  • Till auktoriserade revisorer utse Ulrika Granholm Dahl resten av året samt därefter Johan Rönnkvist och ersättare Johan Rönnkvist resten av året, och därefter Veronica Carlsson.

”Fett coolt”

Omvalda förbundsordförande Eva Eriksson avslutade kongressen med att tacka för förtroendet och tacka ombud, styrelse, revisorer, valberedning och förbundskansli för sitt arbete och önska alla en ljuvlig sommar.

– Det är spännande att få ha varit med och genomföra en digital kongress, sade hon.

Hon framförde också att det med andra generationers ord var ”coolt”, ”sjukt” och ”fett” att vara med i SPF Seniorerna.

Här kan du titta på kongressen i efterhand:

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-06-12
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas