Nyheter

Hemtjänsten får kompetenslyft

Publicerad 2011-02-10

I år satsas 150 miljoner kronor, nästa år 250 miljoner kronor och år 2013 och 2014 ytterligare 300 miljoner kronor om året.

Pengarna ska gå till grundläggande utbildning för dem som helt saknar formell utbildning, men också till särskilda utbildningsinsatser för personal som jobbar med specialiserade uppgifter.

Höjer statusen
Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) tror att omvårdnadslyftet ska höja statusen för dem som arbetar i äldreomsorgen, vilket kan leda till lönehöjningar.

Att detta är nödvändigt är alla överens om. Fram till 2030 behöver 150 000 anställas inom äldreomsorgen för att möta den åldrande befolkningens behov.

Men det ser ut att bli en svår uppgift. År 1980 började 18 000 elever på den dåvarande vårdlinjen. År 2009 började 4 300 på det så kallade omvårdnadsprogrammet.

Kommunals ordförande Annelie Nordström menar att fler heltidsanställningar, bättre arbetsförhållanden och höjda löner måste till.

– Det är såklart bra med mer pengar till äldreomsorgen men tyvärr missar regeringen målet. Grundproblemet är att äldreomsorgen inte är en attraktiv bransch att jobba i vilket gör att många som saknar yrkesutbildning anställs, säger Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

Kräver fler anställda
Vänsterpartiet är kritiska till regeringens satsning, eftersom man anser den vara för liten. Partiet vill i stället satsa 400 miljoner om året, totalt 4 miljarder under en 10-årsperiod.

– Att regeringen nu äntligen kommer med sitt omvårdnadslyft är bra, säger Eva Olofsson. Men det räcker inte för att tillräckligt många skall välja jobb inom äldreomsorgen. Då måste det gå att leva på sitt jobb. Det kräver rätt till heltid, fler fasta jobb istället för timanställningar och det kräver högre lön.

– Det krävs också fler anställda i äldreomsorgen. Det visade inte minst socialstyrelsens tillsyn nattetid på 96 demensboenden runt om i landet. Majoriteten av dem hade för lite personal för en bra och säker vård, säger Eva Olofsson.

Äldreomsorgspersonalen utgör idag Sveriges största yrkeskår med cirka 250 000 personer.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas