Nyheter

Hjälpmedel ska väljas på marknad

Publicerad 2011-02-07

Regeringen har beslutat ge en utredare i uppdrag att lämna förslag på hur ett system för fritt val av hjälpmedel kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 2 december 2011.

Landstingen ska fortsatt göra den medicinska undersökningen, och även föreslå typ av hjälpmedel, liksom hur mycket hjälpmedlet får kosta.

Men sedan ska brukarna själva välja modell på den öppna marknaden.

– Vi vill flytta makten från politiker och profession till de enskilda människorna, säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) i en kommentar till Dagens Nyheter.

Vägledning kan behövas
I landstingen i Stockholm och Kronoberg har man redan kört en försöksverksamhet med fritt val av hjälpmedel. I Stockholm har landstinget kontaktats av äldre hörselskadade som känt sig lurade när privata företag sålt på dem mer avancerade hörapparater än de egentligen behöver.

– Visst kan man behöva vägledning. Men vår bedömning är att brukaren, med hjälp av information, är den som bäst kan bedöma vilken modell han eller hon vill ha, säger Maria Larsson.

Hundra tusen SPFare
– Enbart i SPF:s medlemskader finns uppemot 200 000 medlemmar som skulle ha hjälp av hörapparat. Av dessa är det kanske 70 000 som har det. Därmed är det en bra bit över 100 000 som inte har skaffat sig hjälpmedlet, trots att de skulle ha nytta av det, konstaterar SPFs omvärldsanalytiker Gunnar Degerman på SPFs hemsida.

Gunnar Degerman välkomnar utredningen.
– Vi ska leva upp till SPF:s slogan och kämpa vidare för äldres livskvalitet. Vi tar upp kampen med att skaffa oss inflytande, bland annat för att få valfrihet i hela landet. Valfrihet även då det gäller hjälpmedel för dem som drar på sig funktionsnedsättningar.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas