Hudcancer: Svag kunskap ökar risker för äldre
Nyheter | HÄLSA

Hudcancer: Svag kunskap ökar risker för äldre

Äldre löper större risk än yngre att drabbas av olika former av hudcancer. Det visar en ny rapport från Strålskyddsinstitutet.

Jan Arleij
Publicerad 2019-06-12

Sen diagnos, svagare immunsystem men även kunskapsluckor om typiska tecken och tidiga symtom hos äldre patienter är bidragande faktorer till utvecklingen.

Dessutom är överlevnaden sämre hos de äldre patienterna, konstaterar Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor i rapporten.

Kunskaperna om tidiga tecken måste därför spridas, både bland vård- och omsorgspersonal men även bland äldre i allmänheten, menar myndigheten.

Söker för sent

Varannan person som diagnosticeras med melanom finns bland de 20 procent av befolkningen som är över 65 år.

Det är för att äldre ofta söker vård i ett sent skede och för en mer avancerad sjukdom som prognosen för överlevnad är sämre, enligt rapporten.

Svårt upptäcka

Orsaker till det kan vara en lägre medvetenhet hos äldre men även en sämre förmåga att undersöka sin hud.

– På åldrad hud förekommer ofta många hudförändringar och det kan vara svårt att upptäcka och avgöra när en förändring bör bedömas av en läkare, säger Jan Lapins, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och ledamot i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Goda råd som kan skydda

Utöver att skydda sig med täckande klädsel så bör man använda solskyddsmedel.

Solskyddsmedel uppnår full effekt om det används i tillräckliga mängder: Man behöver smörja in cirka 35 gram solskyddsmedel (cirka sex teskedar) för att skydda hela kroppen på en vuxen person med normalstor kroppsbyggnad.

Solskyddsprodukter ska innehålla en kombination av olika UV-filter, så att de ger ett tillräckligt bra skydd mot både UVA- och UVB-strålning.

Källor: Strålsäkerhetsmyndigheten och Läkemedelsverket

Dölj faktaruta

Det finns även biologiska skillnader som att cancerceller lättare växer snabbt och angriper och invaderar djupare i vävnaderna vid kroniskt solskadad och åldrad hud med ett svagare immunsystem.

Äldre har därför behov av människor i sin omgivning som är uppmärksamma.

– Kunskaperna om tidiga tecken behöver därför spridas både bland vård- och omsorgspersonal, betonar Jan Lapins i ett pressmeddelande.

Särskilda råd

Viktig men kanske alltför okänd kunskap handlar till exempel om att olika sorters hudtumörer uppstår hos äldre på andra delar av kroppen än hos yngre, och att hudtumörer som kan identifieras i tidiga stadier misstas för åldersrelaterade hudförändringar.

För att vända utvecklingen rekommenderar UV-rådet i sin senaste rapport, som presenterades 5 juni 2019, att Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram särskilda solråd riktade till äldre och att man arbetar för att sprida kunskaper om att äldre har en högre risk för malignt melanom och därför fortsatt bör skydda sig i solen.

Varje år konstateras 60 000 hudcancerfall i Sverige.

En miljon till förebyggande arbete

Regeringen har beslutat (13/6) att ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att stärka det förebyggande arbetet mot hudcancer. Myndigheten får 1 miljon kronor under 2019. Uppdraget ska utföras i samverkan med Regionala cancercentrum och redovisas senast den 31 mars 2022.

I uppdraget ingår att ge råd och rekommendationer om vikten av att skydda sig mot exponeringen för UV-strålning, och hur den kan minskas.

– Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige för såväl kvinnor som för män, och dessutom den cancerform som ökar snabbast. Det är viktigt med god information och utbildning för att förändra ett riskfyllt beteende under de soliga månaderna, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-06-12
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas